Europees Parlement meet met twee maten als het op mensenrechten aankomt

De rechtervleugel van het Europees Parlement maakt zich opnieuw sterk voor een debat over "de situatie in Cuba", dat gepland staat voor deze donderdag 16 december als onderdeel van de plenaire vergadering van deze maand. Als voorwendsel voeren de organisatoren de vermeende situatie aan van een groep burgers die noch de mensenrechten in Cuba verdedigen, noch de meerderheid van de Cubaanse bevolking vertegenwoordigen. Het zijn mensen die zich ten dienste stellen van de uitdrukkelijk verklaarde belangen van de regering van de VS. Hun acties zijn er hoofdzakelijk op gericht een "regimeverandering" in Cuba te bewerkstelligen, de interne orde omver te werpen en het land koste wat kost te destabiliseren. 

In drie van de laatste zes plenaire zittingen van het Europees Parlement is Cuba ter sprake gekomen. Het is het enige land in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied waar de afgelopen tijd zoveel over gesproken is. Hieruit blijkt het onderscheid en manipulatie van de mensenrechtenkwestie en de dubbele moraal van degenen die deze debatten om politieke redenen aanmoedigen. Een dergelijke houding brengt het imago van het zogenaamde huis van de Europese democratie nog meer in diskrediet. 

Geen van de laatste resoluties over Cuba heeft het fatsoen melding te maken van de gevolgen van de criminele economische, commerciële en financiële blokkade die de regering van de VS al meer dan zes decennia oplegt en die in het midden van deze pandemie op genocidale wijze en met voorbedachten rade nog verder geïntensiveerd is.

Als de leden van het Europees Parlement die deze nieuwe anti-Cubaanse manoeuvre propageren werkelijk geïnteresseerd zouden zijn in de mensenrechten van het Cubaanse volk, zouden zij allereerst de flagrante en systematische schending hiervan aan de kaak stellen die de blokkade met zich meebrengt. De extraterritoriale gevolgen van de blokkade raken ook de belangen van Europese bedrijven en burgers die de leden van het Europees Parlement zouden moeten vertegenwoordigen.

Ondanks de gevolgen van dit vijandige, verstikkende en moordende beleid en de beperkte middelen waarover het land beschikt, is Cuba erin geslaagd de pandemie onder controle te krijgen en heeft het zijn eigen vaccins kunnen produceren, waardoor meer dan 90% van zijn bevolking inmiddels is ingeënt. Cuba is het eerste land ter wereld dat kinderen ouder dan twee jaar vaccineert. Nogmaals, deze realiteit en vele andere zullen door rechts worden verzwegen in het debat over Cuba aanstaande donderdag.

Het is duidelijk dat deze anti-Cubaanse manoeuvre eens te meer tot doel heeft de bilaterale betrekkingen tussen Cuba en de Europese Unie te dwarsbomen en de uitvoering van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen Cuba en de Europese Unie en haar lidstaten te ondermijnen. Een dialoog op voet van gelijkheid, gebaseerd op het beginsel van wederzijds respect, niet-inmenging en samenwerking, is de enige geschikte basis om de banden tussen beide partijen aan te halen.

Zoals de minister van Buitenlandse Zaken zei: "Noch dreigementen noch chantage zullen tot politieke concessies van onze kant leiden." Alleen het Cubaanse volk kan over zijn lot beslissen.

(Embacuba België)