Geheim Cubaans microgolfwapen tegen VS-diplomaten: de krekel

Sinds 2016 klagen een aantal VS diplomaten over neurologische klachten die ze wijten aan een aanhoudend mysterieus geluid dat ze waarnamen in de Ambassade in Havana. ‘Vermoedelijk het gevolg van microgolven die op het gebouw worden afgestuurd’, zegden VS-officials

Verschillende wetenschappers en wapendeskundigen in de VS zelf, stelden al heel snel dat dergelijke wapens niet (kunnen) bestaan en dat, mocht dat toch mogelijk zijn, het hoogst onwaarschijnlijk is dat Cuba die zou kunnen ontwikkelen.

Toch bestelde het Pentagon bij JASON, een high level wetenschappelijke onderzoeksgroep die als sinds de koude oorlog dat soort onderzoeken voor de VS voert, een analyse van de vermeenden ‘neurologische aanvallen’. In november 2018 al kwam de groep tot de conclusie dat het opgenomen geluid dat de ‘slachtoffers’ rapporteerden hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van  … krekels: Anurogryllus celerinictus  of Caribische kortstaartkrekel.

"Geen enkele aannemelijke energiebron (noch radio/microwaves, noch sonische) kan zowel de opgenomen audio/videosignalen als de gerapporteerde medische effecten produceren," stelt het JASON-rapport. "Wij geloven dat de opgenomen geluiden eerder van mechanische of biologische dan van elektronische oorsprong zijn. De meest waarschijnlijke bron is de Indische (of Caribische) kortstaartkrekel."

Het State Department hield het rapport jaren geheim tot enkele senatoren de openbaarheid eisten, wat eind september gebeurde. In die tussentijd rapporteerden ook diplomaten in China en Vietnam mentale schade als gevolg van het zgn.’Havana syndroom’. De ‘ziekte’ breidde zich zelfs uit tot VS- ambassades in Europa …. In Wenen werd een departementshoofd van de ambassade kort geleden ontslagen omdat hij het syndroom niet ernstig nam. Een bezoek van Kamala Harris aan Saigon werd onlangs vertraagd wegens de microgolfdreiging ....

Dat het syndroom nog steeds au sérieux genomen wordt,  bewijst een onlangs in het VS-congres gestemde speciale wet: de HAVANA Act = Helping American Victims Afflicted by Neurological Attacks . Dankzij die wet kunnen de ‘slachtoffers’, diplomaten die in Cuba, China, Vietnam, Europa … werkzaam waren betaald worden om behandeling te krijgen tegen de symptomen en invaliditeitsuitkering te krijgen. Het gaat al om meer dan 200 'gevallen'

Het pas onthulde JASON-rapport stelt dat groepsuggestie en massapsychose vermoedelijk aan de basis liggen van de gerapporteerde mentale klachten. Of: hoe fakenieuws niet enkel Trump leidden in zijn politiek handelen ….Het zgn. Havanasyndroom blijkt vooral  het Washingtonsyndroom te zijn.