Haïtiaanse vluchtelingen opgevangen op Cuba

Havana, 3 oktober: Cuba geeft prioriteit aan de zorg voor Haïtiaanse migranten die per ongeluk in het land zijn aangekomen op hun reis naar de Verenigde Staten of de Bahama's, en garandeert hen onderdak in opvangplaatsen die daarvoor zijn ingericht. In de opvangplaatsen wordt voedsel en medische hulp voorzien.Volgens een reportage op de Cubaanse TV zijn 421 mensen in Baracoa en Maisí, in de oostelijke provincie Guantanamo, aangekomen in bootjes die in precaire omstandigheden verkeerden en hun leven in gevaar brachten.

Eenmaal in de inrichtingen ontvangen, worden de Haïtianen onderzocht op mogelijke ziekten en worden monsters genomen voor de opsporing van ziekten zoals het Humaan Immunodeficiëntie Virus, malaria, hepatitis en Covid-19.

Volgens een verklaring van het Cubaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sinds 11 september  Haïtiaanse burgers in Cuba aangekomen via verschillende provincies in het centrum en het oosten van het land. De Cubaanse autoriteiten onderhouden contact met de regering van Port-au-Prince over deze kwestie en nemen de nodige maatregelen voor de veilige en vrijwillige terugkeer van deze mensen.

Dit alles in overeenstemming met de banden van broederschap, samenwerking en solidariteit die de bilaterale betrekkingen kenmerken, en op grond van de internationale verplichtingen inzake migratie waaraan Cuba deelneemt.

Bij verschillende gelegenheden heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken herhaald dat er gewerkt moet worden aan een veilig, ordelijk en regelmatig verkeer, wat alleen mogelijk zal zijn als de onderliggende oorzaken van dit verschijnsel, door de heersende onrechtvaardige en ongelijke internationale orde die enorme armoede en honger veroorzaakt., worden aangepakt.

De opvang en begeleiding van de Haïtiaanse vluchtelingen op Cuba staat in schril contrast met de ontvangst die ze kregen langs de grens met Mexico. Waar beelden van grenswachten op paarden die bezig waren met vluchtelingen op te jagen op ons netvlies gebrand staan.