Het parcours van de fraude in Honduras

Volgens de gegevens van het Hoogste Verkiezingstribunaal (TSE) is de winnaar van de verkiezingen van 26 november de huidige president Juan Orlando Hernandez. De oppositiepartij Allianza veroordeelt de fraude en de internationale gemeenschap roept op tot het hertellen van de notulen en zelfs van de stemmen in de stembureaus. Een gesprek met Rodolfo Pastor, woordvoerder van Alianza, de oppositiepartij.Wat zijn volgens jou de oorzaken van verkiezingsfraude?

Het begint al met een verkiezingsproces dat niet aan de minimumvoorwaarden voldeed: vrij, eerlijk en transparant. Noch in de TSE noch in het nationale personenregister is er een vertegenwoordiger van Allianza in de beheersorganen. Hierdoor konden we de voorbereiding van de verkiezingen niet controleren.

We hebben een personenregister die de afgelopen vijftien jaar niet is upgedated en voor 30 procent fouten bevat: meer dan een miljoen mensen zijn overleden, er zijn een miljoen emigranten intussen en honderdduizenden identiteitskaarten werden niet zijn opgehaald en konden gebruikt worden om meerdere keer te stemmen. Al onze voorstellen om het personenregister te actualiseren en een transparante stemming te garanderen, zijn verworpen. De door de internationale gemeenschap voorgestelde hervormingen na de verkiezingen van 2013 zijn evenmin doorgevoerd.

Daarnaast zijn er een aantal kleine, door de overheid gefinancierde partijen die zich specialiseren in geloofsbrievenhandel om zo onze vertegenwoordigers in de stemlokalen het werk te bemoeilijken.

Hoewel we geen controle hadden over het proces, vertrouwden we op de structuur die we hadden opgezet om ervoor te zorgen dat mensen konden stemmen. Alleen via massale deelname van kiezers en een goede verdediging aan de tafels hadden we de kans om de fraude te verslaan. Ook het akkoord dat in oktober met de liberale partij is bereikt om de kiesverrichtingen te verdedigen en onze eigen telcentra op te richten, was belangrijk. Daarom hebben we gezegd dat we de data van het TSE niet zouden herkennen, maar alleen de optelling van de fysieke gegevens.

Wat gebeurde er op de verkiezingsdag?

De opkomst was behoorlijk groot en twee uur na de sluiting van de stembureaus begonnen we een duidelijke tekenen te krijgen dat de trend in het voordeel van onze kandidaat was. President Hernandez verklaarde zich echter, volgens een interne exit poll, de winnaar. Als Alianza moesten we ons verzetten tegen deze tactiek, die bedoeld was om onze vertegenwoordigers aan de tafels ervan te weerhouden af te zien van de verdediging van onze stemmen.

Onze kandidaat Nasralla gaf een persconferentie en onthulde dat met 71 procent van de stemmen geteld de 5 procent voorsprong onomkeerbaar was. Deze informatie werd mij bevestigd door een van de internationale waarnemers die me vertelde dat de voorzitter van het kies tribunaal, David Matamoros, een ontmoeting had met Juan Orlando Hernandez's hoofd campagnevoerder en een senior lid van de strijdkrachten. Ze wilden geen officiële gegevens verstrekken. Wij drongen er bij hen op aan dat te doen, maar zij gaven slechts 57 procent van de notulen en weigerden te zeggen dat de trend onomkeerbaar was.

Een van de kiesmagistraten gaf aan mij toe dat met 68 procent van de notulen, Nasralla's overwicht 7 procent was, en dat de andere magistraten niet wilden doorgaan met het geven van resultaten omdat president Hernandez wilde onderhandelen.

Vanaf dit moment is alles gestopt. Het systeem ging plat, dan ook de server, voor ongeveer 24 uur. Tegen de tijd dat hij terug wazs opgestart, was de trend plots anders. Hernandez herstelde zgn. zijn achterstand en de TSE is gestopt met het toezenden van kopieën van de notulen aan de partijen.

 

Wat gebeurde er daarna?

Ze reactiveerden het versturen van die notulen, maar alles verliep erg traag en we realiseerden ons dat ze alleen die notulen invoerden die winst boden aan de officiële kandidaat.  Toen de kloof tussen de twee kandidaten werd gedicht en er een patstelling was, valt het systeem weer uit. De volgende dag begint Hernandez te klimmen om te eindigen met een zogenaamd voordeel van 1,6 procent.

De fraude was volop bezig . We hebben de notulen doorgenomen en zagen dat vele op grove wijze gemanipuleerd werden, dat wil zeggen dat de kopie van de TSE's andere cijfers vertoont dan die waarover we beschikken. Meer dan 5.000 notulen konden zgn. niet vanuit de stembureaus worden gescand en werden manueel in het computersysteem ingevoerd zonder dat vertegenwoordigers van partijen en de waarnemersmissies in staat waren om dat te controleren.

We hebben alle notulen en de liberale partij ook. Salvador Nasralla wint met een overweldigend cijfer. We willen ze met die van het TSE vergelijken, want daar is de manipulatie en fraude. Wij eisen de notulen te zien en de stemmen van de afdelingen Lempira, Intibucá en La Paz te tellen, waar de deelname aan de stemming verdacht genoeg 50 procent hoger is dan het nationale gemiddelde.

De EU- en OAS-waarnemingsmissies ondersteunen deze eis. De Nationale Partij staat met zijn rug tegen de muur, ze willen niet dat wij die notulen zien.

Wat is het parcours van de fraude?

Ongelijke mediacampagne met het gebruik van publieke middelen, stemmen kopen, geloofsbrievenhandel, manipulatie van notulen, invoering van valse notulen, uren uitval van het systeem en de server, deblokkering van de beveiligingssleutel van de datatelling, zelfs het gebruik van een algoritme in de transmissie van resultaten die de stemmen van de twee belangrijkste kandidaten omdraait.

Eén ding is zeker. Ongeacht de verschillende fraudemechanismen heeft het publiek hoe dan ook het vertrouwen in dit Verkiezingstribunaal volledig verloren en daarom zal geen enkel resultaat legitiem zijn.

 

Wat nu?

Het is een zeer gecompliceerd scenario, omdat het nu van het kiesrecht naar de politieke sfeer is overgegaan. Juan Orlando Hernandez weet dat hij in de stembus verloor en probeert te winnen met geweld. Zijn strategie was erop gericht het land in crisis te brengen, geweld uit te lokken om het gebruik van de avondklok en de beperking van de grondwettelijke garanties te rechtvaardigen, en zo het protest te onderdrukken.

Als Hernandez wordt uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen zal de situatie verslechteren en zal de crisis zich uitbreiden. Het protest gaat in stijgende lijn en dit kan leiden tot verdere repressie. 

Tot slot, is er een toenadering tussen de partijen en kan men onderhandelen?

Dat denk ik niet. Bovendien is Hernandez niet geïnteresseerd in onderhandelingen met de Alianza. De onderhandelingen gaan tussen Juan Orlando en zijn werkgevers, de Verenigde Staten. In hoeverre zijn zij bereid om een sociale ineenstorting in Honduras toe te staan, en verder te wedden op een kandidaat die voor hen een betrouwbare partner is geweest in de controle van het land, maar nu eerder een factor van crisis en destabilisatie kan worden?

Dat is de echte vraag.

REL -UITA