Hevige brandramp in de haven van Matanzas, 10 Belgische en Belgisch-Cubaanse organisaties slaan de handen in mekaar om noodhulp te bieden

Op 5 augustus zorgde een zware blikseminslag voor een hevige brand in een olieopslagplaats in Matanzas, Cuba. Er volgden zware ontploffingen, en vier grote olietanks vatten vuur. De balans is ernstig: op dit moment twee doden, 14 brandweerlieden vermist, 20 mensen gehospitaliseerd met zware brandwonden, meer dan honderd mensen met brandwonden die ambulant verzorgd worden. 5000 mensen werden geëvacueerd uit de omgeving. Pas op 11 augustus raakte de brand onder controle, met de steun van gespecialiseerde teams en materiaal vanuit Mexico en Venezuela.

Deze brand, de grootste in de Cubaanse geschiedenis, komt op een moment dat Cuba een energiecrisis doormaakt als gevolg van de wereldwijd snel stijgende brandstofprijzen en de verouderende infrastructuur. Deze olietankbrand zal ongetwijfeld de stroomonderbrekingen waarmee de Cubanen tijdens deze hete zomer te kampen hebben, alleen maar verergeren. De middelen die de regering gedwongen zal zijn in te zetten om de ramp te bestrijden, zullen ook een negatief effect hebben op het algemene welzijn van de Cubanen, tegen de achtergrond van de sancties die door de regering-Trump zijn opgelegd en die onder Biden worden voortgezet. Net als veel andere landen  uit het zuiden komt Cuba uit twee covidjaren zonder toerisme-inkomsten maar met grote uitgaven voor volksgezondheid.

De Cubaanse overheid richtte een vraag tot medische hulp. De Europese Unie zette het ECHO-mechanisme voor burgerbescherming in werking, dat het lidstaten mogelijk maakt humanitaire hulp te bieden in het kader van deze ramp. Tien organisaties in België, die rond solidariteit met Cuba werken, slaan de handen in mekaar om noodhulp te bieden. Sommigen doen een oproep tot financiële steun aan de achterban. Anderen contacteren ziekenhuizen en gespecialiseerde centra voor donaties van geneesmiddelen en medische materialen.

Intussen moesten de organisaties de oproep ‘Noodhulp Matanzas’ al veranderen naar ‘Noodhulp M’ omdat sommige donaties geblokkeerd werden onder druk van de VS-blokkade tegen Cuba op de banken. Terwijl de VS als vorm van hulp enkel technisch advies verleende,  zorgt de blokkade ervoor dat financiële hulp bemoeilijkt wordt.

De tien organisaties vragen aan Mevr. Meryame Kitir, staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking om op basis van het in werking zijn van het ECHO mechanisme:

- vanuit onze overheid noodhulp te sturen
-  financieel-logistieke steun te geven bij het sturen van de door organisaties in België verzamelde noodhulp

Intussen werd op enkele dagen tijd meer dan 6000 euro steun verzameld. Steun kan nog steeds gestort worden op:

Cubanismo.be (Globalize Solidarity): BE44 5230 8068 1645

Cuba Soberana: BE05 8916 3418 2875

Vrienden van Cuba: BE90 5230 8011 7732

Met de mededeling: ‘Noodhulp M’

 

Een initiatief van:

Cubanismo.be, Vrienden van Cuba , Cuba-Soberana, Cubabel (Cubanos en Bélgica), Coördinatie voor de opheffing van de Blokkade, Pulso Cubano (ACV), Coordinación Latinoamericana Bélgica, ArDoR cultura, Salsa de Brujas, FOS.ngo