ICS roept op om de komende twee zondagen mee te betogen

Zondag 17 april Mars tegen terreur en haat Brussel Noord 14u
Zondag 24 april Manif. tegen Gevechtsvliegtuigen Brussel Centraal 14u
Wat hebben deze thema's in godsnaam te maken met Cuba, zal je je misschien afvragen?

Cuba leeft al decennia lang onder terreurniveau 4, veroorzaakt door groepen die in de VS worden gedoogd. Daarbij kwamen 3.478 mensen om het leven, dat is 25 keer het aantal slachtoffers van de aanslagen in Parijs en 85 keren zoveel als alle terreurslachtoffers tot nog toe in België. Nog eens 2.099 raakten gewond met een blijvende invaliditeit als gevolg.
 

Nochtans vind je er geen militairen in de straat en worden er geen massa-events geschrapt.
Als Cuba-solidariteit vinden we terrorisme: het blind doden van onschuldige slachtoffers,  nooit en nergens te rechtvaardigen en roepen graag mee op voor deze mars. 'Door meer gelijkheid en solidariteit naar meer veiligheid' is de ondertitel van de oproep en dat is precies de manier waarop Cuba zich al 55 jaar  lang tegen de buitenlandse haat tegen hun sociaal project verdedigt.

Daarnaast, en ook daarvan kunnen onze veiligheidsdiensten wellicht leren, bouwden ze een efficiënte inlichtingendienst uit, o.a. gesteund op de infiltratie van de terreurnetwerken door de beste krachten van het eiland, zoals 'The Cuban Five' die 16 jaar lang vastzaten in de VS voor het geweldloos verdedigen van hun volk.
 

Gevechtsvliegtuigen of soldaten in witte stofjas?

'Is er iets mooiers dan duizenden soldaten naar het buitenland te sturen – soldaten in een witte stofjas, die mensen gaan genezen? Wij gaan niemand bombarderen. Wij sturen dokters uit die genezen, die werken aan een betere wereld, de wereld waarvan we dromen.

Dat zei Juan Carrizo, stichtend rector van de Latijns-Amerikaanse School voor Geneeskunde, ELAM, in 2012 overleden. Cuba doet in elk geval geen miljardeninvesteringen in nieuwe gevechtsvliegtuigen. Dat zou de grote sociale verworvenheden voor het volk: gratis onderwijs, gezondheid, cultuur, erg betaalbare huisvesting, energie, … trouwens helemaal onmogelijk maken.

In de plaats van bommenwerpers om de 'vrede te handhaven' en 'terroristen te bestrijden' heeft Cuba momenteel 51,000 gezondheidswerkers uitgestuurd in de hele wereld en heeft het in totaal al meer dan 100,000 buitenlandse artsen en verpleegkundigen  opgeleid in Cuba of in hun eigen land.

Oorlog is terrorisme met een veel groter budget en draagt bij tot de verspreiding en verheviging van terrorisme wereldwijd, ipv er een noodzakelijk en afdoend antwoord op te bieden, zoals onze regering beweert.