Impact van de pandemie en de blokkade zorgt voor een tekort aan essentiële geneesmiddelen in Cuba

Sinds enkele maanden wordt Cuba geconfronteerd met tekorten in de bevoorrading van geneesmiddelen. Hoe komt dit?

Nationale farma-industrie

BioCubaFarma coördineert in Cuba de nationale biofarmaceutische industrie. Die produceert meer dan 50% van de geneesmiddelen die nodig zijn voor de belangrijkste gezondheidsproblemen. Dit is een belangrijke garantie voor elk land. Dit heeft de pandemie ook bewezen.

Toch zijn er veel schommelingen. Een recente evaluatie van BioCubaFarma toont bijvoorbeeld aan dat er een tekort is aan 87 geneesmiddelen, wat neerkomt op 25% van wat het BioCubaFarma produceert.

Problemen bij de geneesmiddelenvoorziening doen zich niet alleen in Cuba voor, maar in veel ontwikkelingslanden. De concentratie van de grondstoffenproductie is onder andere een bepalende factor. Zo wordt heel veel geproduceerd in grote fabrieken in China en India. Wanneer de productie in één van deze landen wordt beïnvloed, ontstaan er tekorten op wereldschaal. Er zijn veel geneesmiddelen die meer dan tien bestanddelen vereisen. Als er maar één ontbreekt, kunnen ze niet meer worden vervaardigd. Dit maakt van de geneesmiddelenproductie een zeer complex proces.

Twee virussen: COVID-19 en de blokkade

In Cuba komt daarbovenop nog eens de economische, commerciële en financiële blokkade van de VS. Deze VS-blokkade, die met haar tentakels ook impact heeft op de handel tussen Cuba en andere landen, heeft directe gevolgen bij de aankoop van grondstoffen, reagentia, verpakkingsmateriaal, reserveonderdelen, naast andere componenten die nodig zijn voor de productie van geneesmiddelen. Sinds de verstrenging van de blokkade onder de regering Trump zijn heel wat gebruikelijke leveranciers gestopt met grondstoffen te leveren. Het is ook nog moeilijker geworden banktransacties uit te voeren om betalingen aan dergelijke leveranciers te verrichten .

Er zijn problemen met scheepvaartmaatschappijen, waardoor de logistieke tijden langer worden, en ook het brandstoftekort in het land heeft de tijdige distributie van geneesmiddelen aan apotheken beïnvloed.

Tijdens de pandemie verslechterde de situatie opmerkelijk. Al betaalde grondstoffen voor 52 geneesmiddelen bleven toch achter in fabrieken en havens toen in veel landen de grenzen gesloten werden.

Vaccinproductie

Het Cubaanse Finlay Vaccin instituut is momenteel bezig met de laatste testfase van verschillende vaccins tegen COVID19. Om die vaccins te produceren heeft het heel wat grondstoffen nodig, vele daarvan uit de VS. Het Instituut heeft tussen april 2019 en maart 2020 15 omslachtige transacties verricht met het oog op de invoer van goederen uit de VS via leveranciers uit derde landen. Dat kostte 894.693 dollar. De Cubaanse instelling zou maar liefst ongeveer 178.938 dollar hebben bespaard indien zij deze operaties met een Amerikaans bedrijf had kunnen uitvoeren. Dit betekent dus maar liefst 20% meerkosten.

Een container vol solidariteit naar Cuba

Cubanismo.be (samen met Viva Salud, Vrienden van Cuba en Cubabel) wil tegen juni een container vol medisch basismateriaal naar Cuba sturen. Help ons om dit te verwezenlijken. We streven naar 10 000 euro om dit te bekostigen. Cuba toonde Europa tijdens de eerste golf van de pandemie zijn solidariteit door Cubaanse artsen te sturen die hun Italiaanse collega’s bijstonden.

Laten we nu ook een (container op) een golf van solidariteit naar Cuba sturen, zodat Cuba’s vaccinatiecampagne slaagt en het zijn vaccin ook met het Zuiden kan delen.

Help Cuba helpen. En doe een gift via het rekeningnummer van Viva Salud BE15 0010 4517 8030 met als mededeling “gift medische hulp 2021” (Vanaf 40 euro steun kan je een fiscaal attest ontvangen.)

Bron: Granma