Irma bedreigt Cuba

Klimaatontkenners krijgen het dezer dagen erg moeilijk. ‘De zwaarste orkaan ooit’ raast vandaag over de Dominicaanse Republiek en Haïti. Vanaf vrijdag en in het weekend zal ze sowieso schade veroorzaken in Cuba.De stijging van de zeespiegel én van de temperatuur van het zeewater zorgt ervoor dat de gevolgen van orkanen die er steeds zijn geweest in die regio, steeds verwoestendere gevolgen hebben, daarover zijn alle metereologen het eens.

Hoe erg het deze keer voor Cuba wordt is nog onzeker. Dat hangt ervan af of de orkaan (rakelings) langs de kustlijn scheert, eerder afbuigt richting Florida, of in het ergste geval aan land komt ergens in het centrum van Cuba. De orkaan heeft nu kracht 5 maar vermindert normaal in kracht hoe langer hij bestaat. Hoe snel hij verzwakt is mede bepalend voor de schade, maar het ziet er vandaag niet goed uit.

Meest waarschijnlijk lijkt dat Irma op ongeveer 150 km afstand, 2/3 van de noordelijke kustlijn zal volgen. Gezien zijn kracht zou de zee tot 1 km ver de kustlijn kunnen overschrijden. Het grootse gevaar dreigt dan ook voor de kustbewoners en de toeristen die daar verblijven. Die laatsten worden nu al systematisch geëvacueerd naar hotels in het binnenland en ook voor de bewoners liggen gedetailleerde evacuatieplannen klaar die zo nodig onmiddellijk uitgevoerd zullen worden eens er meer zekerheid is over het traject van de orkaan.

Ontwikkelingslanden die vaker in gebieden liggen waar extreme weerfenomenen steeds erger worden én weinig middelen hebben om zich voor te bereiden, zijn de grootste slachtoffers van de klimaatopwarming. Dat is ook zo voor Cuba.  Wel weet het eiland, dat helaas al lang - en dus ook steeds meer - ervaring heeft met orkanen, het aantal doden sterk te beperken. Dat terwijl er in de buurlanden, o.a. de VS, vaak vele doden vallen. Dat was zelfs zo tijdens stormen met de intensiteit van de orkanen Gustav, Ike en Paloma, die 8 miljard euro economische schade veroorzaakten in 2008.

Alle lagen van de bevolking en alle organisaties worden bij preventie en evacuatie betrokken zijn. Het Cubaanse systeem waarschuwt tijdig dat er een orkaan aankomt en iedereen die risico loopt wordt geëvacueerd. Dankzij een uitstekend Meteorologisch Instituut, dat al verschillende internationale prijzen ontving, is Cuba tijdens orkanen het veiligste land in de regio.

De voedselvoorziening wordt zoveel mogelijk beschermd en direct na de ramp wordt begonnen met herstelwerkzaamheden.  In de centrale provincies van het land zoals Las Tunas en Cienfuegos is iedereen nu druk in de weer, o.l.v. de lokale overheden en met de hulp van soldaten, preventieve maatregelen te nemen: ramen worden getapet om rondvliegend glas te vermijden, bomen in de nabijheid van huizen worden gesnoeid, riolen worden gereinigd om de waterafvoer te optimaliseren, bulldozers maken zanddijken rond kostbare industriële installaties...

Nog geen jaar geleden (5 oktober 2016) verwoestte orkaan Matthew het prachtige stadje Baracoa in het uiterste oosten van het eiland compleet. De rest van het eiland haalde toen opgelucht adem omdat Matthew enkel over het dun bevolkte uiterste oosten passeerde. De nutsvoorzieningen en noodhulp kwamen er onmiddellijjk op gang en vandaag is in Baracoa al heel wat van de schade hersteld.

Cubanismo (ICS) vroeg haar leden en lezers om samen een Belgisch steentje bij te dragen bij de wederopbouw, en dat bracht méér dan € 5000 op. Hopelijk blijft het dit weekend bij beperkte schade, maar we zijn nu al bezig onze noodlijn te heropenen om de schade na Irma te helpen herstellen.