Kan de Europese Unie binnenkort Che T-shirts verbieden?

De Europese Unie heeft deze maand een nieuwe vergaande resolutie aangenomen. Die komt kort gezegd op het volgende neer: communistische symbolen worden gelijkgesteld aan symbolen van de nazi's. Dit zou er op termijn toe kunnen leiden dat zelfs de verkoop van Che-T-shirts verboden wordt. Met Cubanismo.be verzetten wij ons hiertegen.Che staat voor ons symbool als verzetsstrijder. Hij kwam op tegen onrecht. Als dokter hielp hij de armsten en als verzetsstrijder vocht hij tegen de dominante economische orde. Dit gaat niet enkel over het verbieden van een symbool, het gaat over een aanval op de erfenis van socialistische landen zoals Cuba en historische figuren zoals Fidel Castro en Che Guevara. 

Het creëren van een alternatieve geschiedenis is belangrijk om de hoop weg te nemen dat het anders kan in onze samenleving. We staan momenteel op de rand van een economische recessie en de klimaatcrisis woedt in alle hevigheid. Mensen die zichzelf vandaag vinden in de idealen van Che worden op deze manier gecriminaliseerd.

Op de resolutie kwam veel kritiek. Niet enkel van historici en journalisten maar ook van de man en vrouw in de straat. Een RTL-reporter nam de proef op de som en ging de mensen in de dorpsstraat gaan bevragen. De eerste dame die hij aansprak in het Waalse Gembloux antwoordde dat de mensen vrij waren om een Che-T-Shirt aan te doen. “Toen ik jong was heb ik zelf een Che-T-shirt gedragen”, voegde ze er nog aan toe. 

Ook historici zoals Anne Morelli spraken zich uit tegen het criminaliseren van een ideologie in zijn geheel. Morelli maakte een vergelijking met de kruistochten waarbij duizenden mensen werden uitgemoord: “We gaan nu toch ook geen christelijke symbolen verbieden?” 

“Moesten we net zoals over het communisme een zwartboek uitbrengen van het kapitalisme dan hebben we al een hele bibliotheek vol.“

Even terug naar Che Guevara: Wat is de invloed van Che Guevara nog vandaag de dag?

Che Vandaag

“Als je zo verontwaardigd bent over elke onrechtvaardigheid als ik, dan ben je mijn vriend”, zei Che ooit. Het is duidelijk dat hij nog heel wat vrienden heeft op deze aarde. Op een protest van de metaalarbeiders in België zie je zijn beeltenis. Ook bij protesten tegen de bouw van een stuwdam in Honduras ontbreken de woorden van Che niet. Hij is uitgegroeid tot een symbool tegen onderdrukking, waar ook ter wereld.

Vandaag de dag is Che een inspiratie voor jonge mensen die de strijd aangaan met het kapitalisme. Che leeft verder in Santiago Maldonado, de verdwenen activist die opkomt voor de Mapuche indianen in Argentinië. Hij leeft verder bij Laura Cáceres, de moedige jonge vrouw wiens moeder vermoord werd door paramilitairen in Honduras. Of in een Che-badge op de boekentas van een Belgische tiener, die aanvoelt dat onze maatschappij nog heel wat onrechtvaardigheden kent.

Via onze site kan je nog steeds Che-T-shirts verkrijgen. We houden de consequenties van deze nieuwe EU-resolutie verder in de gaten.