Mailactie naar het Europees Parlement

Mail naar de Belgische Europarlementsleden

Morgen vindt de plenaire zitting van de Europese Parlement plaats en moet gestemd worden over een resolutie opgesteld door Europese ultrarechtse en rechtse fracties, om onder het mom van de mensenrechten het samenwerkingsakkoord tussen de EU en Cuba te torpederen.

De resolutie betwist nergens de illegale en verwoestende VS-blokkade tegen Cuba. Die blokkade werd onder het mandaat van Trump serieus verstrengd. Een lijvig en recent Oxfam-rapport toont nochtans zeer duidelijk aan welke economische en sociale impact die blokkade heeft op het leven van de Cubanen. Dit is pas een aanslag op de mensenrechten.

In tegenstelling tot wat de indieners van de resolutie beogen, hebben zowel de EU als Cuba alle baat bij een respectvolle dialoog en samenwerking, met respect voor elkaars soevereiniteit.

Wij vragen jou dus, om vandaag nog onze Belgische Europarlementsleden aan te schrijven. Vraag hen om voor die respectvolle dialoog met Cuba te blijven kiezen.

Je kan je op deze modelmail baseren:

Geachte lid van het Europees Parlement,

Ik vernam dat het Europees Parlement wordt gevraagd om morgen over een resolutie (RSP 2021/2745) te stemmen in verband met de politieke situatie en de mensenrechten in Cuba.

Uit de tekst van die resolutie blijkt het om een zoveelste poging te gaan om Cuba in een kwaad daglicht te stellen. En dat op een moment dat het eiland, net als de rest van de wereld, met de gevolgen van de covid-19-pandemie heeft te kampen. Dankzij zijn gezondheidszorg en de participatie van burgers en instellingen slaagde het eiland erin het aantal dodelijke slachtoffers te beperken en ontwikkelt het zelfs eigen vaccins en geneesmiddelen om deze pandemie te bestrijden. Lidstaten van de Europese Unie hebben trouwens een beroep kunnen doen op Cubaanse medische brigades om de gezondheidscrisis in de EU aan te pakken.

Ik geloof dat de indieners van de resolutie helemaal niet bekommerd zijn om de mensenrechten in Cuba, want dan hadden ze al veel vroeger en meer inspanningen gedaan om, net als de meeste landen van de wereld, de VS-blokkade tegen Cuba te veroordelen. De blokkade is internationaalrechtelijk illegaal, belemmert de economische ontwikkeling van het eiland en - zoals een recent rapport van Oxfam aantoont – berokkent de Cubaanse bevolking heel veel leed. Daarnaast treft ze ook EU-burgers en bedrijven.

De Europese Unie heeft een Akkoord inzake politieke dialoog en samenwerking met Cuba, dat zich baseert op wederzijds respect en niet-inmenging. De resolutie beoogt dit Akkoord te saboteren.

In tegenstelling tot wat de indieners van de resolutie beogen, hebben zowel de EU als Cuba alle baat bij een respectvolle dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba.

Samen met verschillende solidariteitsbewegingen in België en Europa roep ik u dan ook op om die resolutie te verwerpen.

Graag vernam ik hoe u hebt gestemd.

Met vriendelijke groeten,
 

Dit zijn de e-mails van de Nederlandstalige Belgische europarlementsleden. Opgelet: stuur de mail nog voor morgenochtend!

gerolf.annemans@europarl.europa.eu

geert.bourgeois@europarl.europa.eu

filip.deman@europarl.europa.eu

cindy.franssen@europarl.europa.eu

assita.kanko@europarl.europa.eu

sara.matthieu@europarl.europa.eu

kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu

johan.vanovertveldt@europarl.europa.eu

tom.vandendriessche@europarl.europa.eu

tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu

hilde.vautmans@europarl.europa.eu

guy.verhofstadt@europarl.europa.eu