Marcourt klaagt de gevolgen van de blokkade tegen Cuba aan

Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt kloeg afgelopen vrijdag op zijn laatste dag van een economische en academische zending in Cuba de gevolgen aan van het Amerikaanse embargo* op de mogelijkheid van buitenlandse bedrijven om er te investeren.

"Het is mogelijk om in Cuba zaken te doen, zoals de voorbeelden van NMC of BDC bewijzen, net als de lopende economische hervormingen, onder andere in de haven van Mariel. De gevolgen van het embargo, in het bijzonder op het banksysteem, vormen echter een zeer groot probleem: een binnenlands bankkrediet krijgen is bijna onmogelijk, te veel investeerders moeten met eigen fondsen werken, wat de mogelijkheden om te investeren en zaken te doen ernstig belemmert".

De PS-minister zegt dat hij heeft vastgesteld dat er op het Castristische eiland een soort middenklasse groeit. "We voelen dat men verder wil gaan met de hervormingen, en dat alles lang duurt", voegde hij eraan toe, na verschillende ontmoetingen met de Cubaanse ministers van Economie, van het Hoger Onderwijs of van Wetenschap en Technologie.

"De dag waarop het embargo zal worden opgeheven, zal het hek van de dam zijn. Het is dus nu dat men moet komen, want in moeilijke tijden kent men zijn vrienden". De minister onderstreepte het zeer vriendschappelijke imago dat België al jaren in Cuba geniet, ongeacht de coalities van de federale regering.

Het vijftiental Waalse en Brusselse bedrijven van de zending vormt misschien maar een beperkte delegatie, maar ze is wel de grootste die Wallonië ooit heeft gezonden sinds zij aan de internationale beurs van Havana deelneemt. BDC, dat sinds 1983 in Cuba aanwezig is en het raderwerk van het regime goed kent, kan volgens hem "dankzij zijn raad en expertise de weg wijzen; ik zeg tegen de Waalse kmo's: voer uit, blijf niet onder je kerktoren, diversifieer je ontwikkelingsmogelijkheden".

In antwoord op de vraag naar het respect voor de mensenrechten in dit communistische regime zegt de minister dat hij zijn gesprekpartners erop heeft gewezen dat vitale democratische hervormingen noodzakelijk zijn voor de handel. "België heeft altijd gezegd - en ik sta daarachter - dat we er zijn om te begeleiden en niet om de les te spellen, maar toch willen zeggen dat sommige democratische rechten niet altijd worden gerespecteerd". Hij ziet vooral in het voornemen van president Raul Castro om het parlement een grotere rol te laten spelen een positief element.

Het academische deel van de zending heeft er dan weer voor gezorgd dat de basis werd gelegd voor een samenwerking rond gezondheidsprogramma's en ook voor het verbeteren van de dierlijke en agrarische productie van een eiland dat nog altijd tekortschiet op het gebied van de voedselonafhankelijkheid.

* lees blokkade (noot van de redactie)

Overgenomen uit Trends Tendances, 4/11/16