Medewerkers Canadese ambassade in Cuba ziek? Experts vinden geen bewijs.

Verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba over het besluit van de Canadese regering om haar ambassade in Havana aan te wijzen als "niet-begeleide post", naar aanleiding van ongewone gezondheidssymptomen die in 2017 zijn gemeld door sommige Canadese diplomatieke personeelsleden  die in de Cubaanse hoofdstad zijn gedetacheerd

Cuba bevestigt opnieuw dat na grondig onderzoek door een groep hooggekwalificeerde deskundigen, niet eens het kleinste bewijs is gevonden dat kan verklaren wat de oorzaak is geweest van de gezondheidsproblemen die zijn gemeld door Canadese diplomatieke staf. Noche is er enige aanwijzing dat een of andere aanval of incident heeft plaatsgevonden op Cubaans grondgebied, of dat de gemelde symptomen in verband kunnen worden gebracht met een akoestische of andere actie die door een persoon of groep personen tegen anderen is ondernomen.

Volgens de verklaring van de Canadese regering zijn er in meer dan zes maanden geen nieuwe meldingen van incidenten geweest, wordt er nog steeds onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van de ongewone gezondheidssymptomen, wijzen de resultaten van een milieueffectbeoordeling niet op iets dat op een oorzaak zou kunnen wijzen, en zijn er geen aanwijzingen dat Canadese reizigers naar Cuba gevaar lopen, hetgeen allemaal overeenkomt met waarnemingen van Cubaanse deskundigen.

De regering van Cuba respecteert het besluit van de regering van Canada, maar vindt het ongerechtvaardigd. De Cubaanse regering bevestigt opnieuw dat Cuba een veilig, stabiel en gezond land is voor zijn inwoners en voor de bijna vijf miljoen internationale reizigers die het eiland jaarlijks bezoeken, waaronder meer dan een miljoen Canadezen. De veiligheid van diplomatiek personeel uit alle landen is gewaarborgd.

Cuba zal constructief blijven samenwerken met de regering van Canada, zoals het tot nu toe heeft gedaan, door nauwe communicatie via diplomatieke kanalen en samenwerking tussen de relevante organen in verband met de toepassing van wetten, evenals de steun van deskundigen op het hoogste niveau bij hun inspanningen om een sluitende verklaring te vinden voor de oorzaak van de gemelde gezondheidsproblemen. Met het oog daarop heeft Cuba opnieuw aangeboden aan Cubaanse en Canadese medische deskundigen om de beschikbare informatie te delen en samen te werken met het grootste respect voor de persoonlijke privacy van de getroffenen.