Miljoenen Cubanen vieren 1 mei

Na twee jaar onderbreking wegens covid, trokken afgelopen 1 mei in het hele eiland, onder de leus “Cuba leeft en werkt”, vijf en een half miljoen Cubanen de straat op om de Dag van de Arbeid te vieren. Als je daar nog eens de voorafgaande activiteiten bijrekent, kom je aan zes miljoen deelnemers.

De dag na 1 mei vindt er in Cuba altijd een internationale ontmoeting plaats, met dit jaar niet minder dan 1077 deelnemers uit 60 landen. De buitenlandse gasten verzamelen de volgende dag traditiegetrouw aan de voet van de eretribune in Havana van waar regerings- en partijleiders de betogers groeten. Ulises Guilarte De Nacimiento, de secretaris-generaal van de vakbondsfederatie CTC, houdt zijn toespraak waarna de massa in beweging komt.

Zij die er ooit bij waren weten wat voor een ongelooflijk grote en energieke indruk het maakt wanneer tienduizenden Cubaanse kinderen, vrouwen en mannen uit alle sectoren enthousiast voorbijkomen.

Trabajadores (De werkers), het blad van de Cubaanse vakbond, maakte een mooie reportage. En de makers van de Belly of the Beast docuserie zorgden voor een aardige video.

Ondanks die massale deelname aan de 1 mei-betogingen in Cuba besteden westerse media er weinig aandacht aan, want dat strookt niet met hun beweringen dat het volk de revolutie niet steunt.

Sommige media, zoals Deutsche Welle (DW), maken het zo bont dat ze een foto van de optocht in Havana gebruiken om de (terechte) eisen voor hogere lonen en betere werkomstandigheden te illustreren die ergens anders in de wereld worden meegedragen. In Cuba is de 1 mei-optocht een steunbetoging, terwijl die in andere landen inderdaad een protestbetoging is…

DW schrijft ook dat er in Cuba “druk wordt uitgeoefend om deel te nemen” aan de 1 mei-optochten.  De Cubaanse leiders kunnen dus miljoenen mensen dwingen om met enthousiasme en veel creativiteit te defileren...

In eigen land namen leden van Cubanismo.be, soms voor het eerst, deel aan de verschillende 1 mei-optochten. We namen de gelegenheid te baat om de nieuwe QR-campagne van de Belgische coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba aan het publiek voor te stellen. De blokkade van de VS wurgt de
Cubaanse economie en dus ook het leven van de werkende mensen daar.De VS-blokkade wurgt de Cubaanse economie en daarmee ook het leven van alle Cubanen daar. Op een dag tijd werden zo een honderdtal protestmails verzonden. Ook jij kan hier zo'n mail verzenden. De blokkade van de VS wurgt de
Cubaanse economie en dus ook het leven van de werkende mensen daar