Net zoals Monroe zijn ze vooral geïnteresseerd in natuurlijke hulpbronnen...

Peru bekleedt een sleutelpositie in de militaire machtsontplooiing van de VS in de regio; hiertoe werden verschillende basissen in de jungle van dat land opgericht, alsook regionale noodoperatiecentra.

De Verenigde Staten beschikken ongeveer over 800 militaire basissen wereldwijd, waarvan meer dan 75 in Latijns-Amerika. Meest bekend zijn de 12 basissen in Panama, 12 in Puerto Rico, 9 in Colombia en 8 in Peru. Het grootste aantal vindt men in Centraal-Amerika en de Caraïben.

Dé extraterritoriale "pioniers"basis op dit continent bevindt zich in Guantanamo Bay. Ze werd er tegen de wil van de Cubaanse regering en het Cubaanse volk neergepoot, als onderdeel van de zogenaamde Containment Theory. Deze politiek van indamming, geformuleerd door Nicholas Spykman, is de fundering geweest voor de Amerikaanse militaire agressie in verscheidene regio's wereldwijd.

Deze basissen zijn in de eerste plaats militair, maar niet uitsluitend. Sommige fungeren ook als centra voor media- en cyberoorlogen. Ze zijn op te delen in drie categorieën: een "operationele basis" strekt zich uit over een oppervlakte van meer dan 4 ha en telt meer dan 200 militairen in actieve dienst; een "kleine" of "Lily Pad" basis, en een "gefinancierde" basis die allebei eigendom van het gastland zijn. Het operationele VS-personeel krijgt er geheel of gedeeltelijk toegang tot de installaties. De meeste basissen in Latijns-Amerika vallen in deze categorie, en dienen als centra voor militaire operaties en opleiding.

Er zijn er ook andere, van vertrouwelijke aard, en niet "bevestigd". Dit zijn militaire centra, waarin de aanwezigheid van VS-troepen niet officieel wordt toegegeven. Tot de belangrijkste op het continent behoren de militaire basis van Tolemaida in Colombia en Palmerola in Honduras. Beide vallen onder de categorie "gefinancierd" en zijn onder meer verantwoordelijk voor de opleiding van doodseskaders en andere paramilitaire groepen.
Palmerola is een luchtmachtbasis waar de Hondurese luchtmacht en de Joint Task Force Bravo, onderdeel van het US Southern Command, actief zijn

Het ministerie van Defensie verdeelt zijn militaire operaties in zes geografisch georganiseerde Commando's, met afgebakende actieterreinen: Northern Command (Northcom), Southern Command (Southcom), African Command (Africom), European Command (Eucom), Central Command (Centcom) en Indo-Pacific Command (Indopacom). Daarnaast zijn er vijf andere, verantwoordelijk voor verschillende actiegebieden, zoals Ruimtecommando, Cybernetisch Commando, Commando Speciale Operaties, Strategisch Commando en Transportcommando.

Voor Latijns-Amerika is Southcom het agentschap bevoegd voor het beheer van en het toezicht op de militaire activiteiten van de VS in de regio.
Het valt op te merken dat Peru in de afgelopen tien jaar een sleutelpositie is gaan bekleden in de militaire inzet van de VS in de regio, met de installatie van basissen in de jungle en regionale spoedoperatiecentra, en zo strategisch even belangrijk is geworden als Colombia. Dit werpt een nieuw licht op de recente onwikkelingen in het land.

Colombia en Peru komen naar voren als strategisch belangrijke doelwitten voor de regering Biden. Verhelderend hierbij is de installatie van een Amerikaanse militaire basis voor "humanitaire hulp" in Neuquén, Argentinië: In 2011 ontdekte het bedrijf YPF een enorme olie- en gasvoorraad in Neuquén, om nog maar te zwijgen over de rijke drinkwatervoorraden in de regio. In de woorden van Washington is het een centrum voor spoedoperaties en coördinatie, dat tot doel heeft de bevolking van de provincie te helpen in geval van natuurrampen.

Onlangs heeft Laura Richardson, de hoogste generaal van het Amerikaanse Southern Command, in een gesprek met de denktank Atlantic Council en geïnspireerd door de oude Monroe-doctrine, ongegeneerd toegegeven dat het grootste belang voor Washington in Latijns-Amerika de natuurlijke hulpbronnen zijn, waarvan zij zichzelf de eigenaar beschouwen.

"Vandaag is de lithiumdriehoek, met al zijn rijke hulpbronnen en zeldzame aardelementen, noodzakelijk voor vele technologische ontwikkelingen. 60% van het lithium in de wereld bevindt zich in de lithiumdriehoek: Argentinië, Bolivia, Chili ... De grootste oliereserves, met name van lichte ruwe olie, die meer dan een jaar geleden voor de kust van Guyana zijn ontdekt ..., de hulpbronnen van Venezuela ook, met olie, koper, en goud", vertelde het hoofd van het Zuidelijk Commando.


"We hebben 31% van 's werelds zoetwaterreserves in Latijns-Amerika," voegde ze eraan toe, en één detail is het vermelden waard: ze zei niet "zij hebben", maar "wij hebben". Als klap op de vuurpijl concludeerde de hedendaagse opvolger van de Romeinse proconsuls onomwonden dat de VS "nog veel werk te doen heeft" en dat "deze regio belangrijk is". We weten nu waarom.

Bolivars profetische uitspraak lijkt vandaag relevanter dan ooit: "De Verenigde Staten lijken door de voorzienigheid voorbestemd om in naam van de vrijheid ellende te verspreiden in ons Amerika."

Granma, 27-02-2023