Nieuwe familiewet in de maak in Cuba

Het ontwerp van een nieuwe gezinswet werd woensdag 15/9 bekendgemaakt. Die wil het o.a. mogelijk maken paren van hetzelfde geslacht te laten huwen en kinderen te adopteren. Daarnaast worden de gelijke rechten van de partners en inspraak van kinderen bij beslissingen die hen aanbelangen verder uitgewerkt.

De Staatsraad richtte in maart dit jaar een commissie op belast met het hervormen van het familierecht, dit in opvolging van de nieuwe grondwet die in 2019 werd goedgekeurd door de Cubanen. De commissie bestaat uit afgevaardigden, parlementsleden en vertegenwoordigers van diverse instellingen: hooggerechtshof, advocatenvereniging, onderwijsinstanties,….. en maatschappelijke en massa-organisaties zoals de vrouwenbeweging FMC, CENESEX, de organisatie die zich voor LGTBQ+ rechten inzet, jongerenbewegingen …

Het voorontwerp is de 22ste versie waarover de commissie het eens werd en moet nog worden goedgekeurd door het Cubaanse parlement en volgend jaar wordt er een volksraadpleging over gehouden..

Evangelische groepen maakten tijdens de volksraadpleging over de nieuwe grondwet drie jaar geleden bezwaar tegen het voorstel om de omschrijving van het huwelijk als een verbintenis van man en vrouw te schrappen en te veranderen in een verbintenis van "twee mensen ... met absoluut gelijke rechten en plichten”

Dat laatste aspect: de gelijke rechten én plichten van beide partners in ene huwelijk, wordt in het nieuwe voorstel extra uitgewerkt.

"Wij zijn van mening dat deze versie van de familiewet in overeenstemming is met de grondwettelijke tekst, en de verschillende wettelijke-familiale instellingen ontwikkelen en actualiseren in overeenstemming met de humanistische aard van ons maatschappelijk proces," zei minister van Justitie Óscar Silveira Martínez bij de aankondiging van het ontwerp. 

Zowel Martínez als Yamila González Ferrer, vicevoorzitter van de Nationale Unie van Juristen van Cuba, benadrukten dat de voorgestelde familiewet veel breder is dan een toestemming voor het homohuwelijk. Belangrijk is dat het zeker niet gaat over het inperken van rechten van de meest voorkomende heteroseksuele familievorm om die aan anderen te geven. "Het beschermt alle uitingen van familiale diversiteit en het recht van elke persoon om een gezin te stichten in overeenstemming met de grondwettelijke beginselen van pluraliteit, inclusie en menselijke waardigheid," zei González.

Het ontwerp, dat meer dan 480 artikelen telt, is opgesteld door een team van 30 deskundigen en staat op de website van het ministerie van Justitie om meningen te verzamelen. Daarna zal het naar het parlment gaan - waarschijnlijk in december - en dan volgt een volksreferendum, volgend jaar.

De huidige gezinswet, die sinds 1975 van kracht is, was ook al een mijlpaal in de bevordering van de ethische en morele waarden van het Cubaanse gezin en betekende een breuk met de traditionele classistische en patriarchale canons.

Meer dan 46 jaar later is die wel niet meer in overeenstemming met de familiale diversiteit van de Cubaanse samenleving. Bovendien is het van essentieel belang op dit gebied over wetgeving te beschikken die de realiteit van ons dagelijks leven weerspiegelt en voorziet in onmiddellijke en gespecialiseerde juridische mechanismen met als fundamenteel doel harmonieuze oplossingen voor te stellen voor de ontelbare familieconflicten die niet onder deze wetgeving vallen.

Cubadebate