Nieuwe grondwet van Cuba geproclameerd

Op 10 april 2019 beleefde Cuba een van de belangrijkste historische en politieke gebeurtenissen in zijn geschiedenis. Precies op de 150e verjaardag van het begin van de onafhankelijkheidsoorlogen en de eerste grondwet van de Mambises heeft het land zijn nieuwe grondwet afgekondigd, die op 24 februari werd goedgekeurd in het parlement.Deze magna carta is het resultaat van een brede volksraadpleging, die resulteerde in bijna 760 wijzigingen in de grondwetstekst. Het document bevestigt opnieuw het socialistische karakter van de revolutie en stuurt het werk van de staat, de regering en de volksorganisaties in de verbetering van de samenleving.

Vlak na de proclamatietoespraak van Raúl Castro heeft Cubadebate met verschillende Cubaanse afgevaardigden gesproken over het belang van deze dag en de uitdagingen na de proclamatie van de nieuwe grondwet.

Gerardo Hernandez bedankt de solidariteit voor het beleven van dit historische moment.

Voor de held van de Republiek Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, is het een eer en een voorrecht om deel te hebben genomen aan het hele proces tot de bekendmaking van de nieuwe grondwet. "Ik denk dat dit voor al onze mensen geldt, want dit is een Grondwet die zorgvuldig door de mensen is opgesteld en vandaag kunnen al diegenen die opstonden om hun mening te geven op hun werkplek, in hun school of in verschillende delen van het land, trots zijn op het feit dat deze tekst in werking zal treden.

"Het is een historische dag en ik denk dat, net zoals toen in Guáimaro de mensen die alle Cubanen vertegenwoordigden zich verenigden om de natie vorm te geven, we het hier vandaag ook deden. Deze oefening bestaat juist in het streven naar de eenheid van ons vaderland, wat de enige garantie is voor een betere toekomst voor Cuba".

Met betrekking tot de uitdagingen die voor ons liggen, bevestigde hij dat het er veel zijn en dat er hard zal moet worden gewerkt aan de bespreking van elk van de uitvoeringswetten van de goedgekeurde Grondwet.

"Vandaag is een dag waarop ik me moeilijk kan herinneren dat ik onlangs nog in een cel zat, waar ik twee levenslange gevangenisstraffen plus vijftien jaar uitzat. Ik herinner me dat er in diezelfde cel, in diezelfde gevangenis, nog steeds mensen in dezelfde omstandigheden zitten als waar ik verondersteld werd te zijn, omdat het imperium het zo wil.

Als ik hier ben, dan is dat te danken aan de solidariteit van ons volk, dat mij ook in het Parlement heeft gestemd om de Vijf en alle Cubanen te vertegenwoordigen. Als ik denk aan de eer die ik beleef, dan denk ik dat ik het te danken heb aan de vele mensen die de Vijf hebben gesteund, zodat we vrij zouden zijn om de taken te vervullen die onze mensen ons hebben toegewezen. Wij danken vandaag alle mensen die zo veel hebben bijgedragen aan de vrijheid van de Vijf, en ik herhaal mijn dankbaarheid voor het voorrecht een historisch moment als dit mee te maken.

María Petra Patterson Congreslid voor Holguin: Zwarte vrouwen zoals ik zijn trots en vertegenwoordigd...

Voor María Petra Patterson, afgevaardigde voor Holguín, was het ook een enorm voorrecht om te hebben deelgenomen aan de proclamatie. "De grondwet die we vandaag afkondigen werd door 605 afgevaardigden, van wie 53,22 procent vrouwen goedgekeurd.”

Ik voel me als vrouw vandaag meer dan trots, ook omdat mijn zwarte ras vertegenwoordigd is, en dat maakt deel uit van die grondwet die de revolutie ons heeft gegeven, waarin geen sprake is van discriminatie.

Cubadebate