Nieuwe ontwerpgrondwet maakt plaats voor het homohuwelijk

Het Cubaanse parlement heeft met eenparigheid van stemmen een nieuwe ontwerpgrondwet goedgekeurd waarmee de huidige grondwet , uit 1976 en in 1992 en 2002 geamendeerd, zal worden geactualiseerd. Een van de opvallendste veranderingen is de erkenning van het homohuwelijk en de versterking van de LGBT-rechten.De nieuwe grondwet maakt veranderingen mogelijk om het socialistische en revolutionaire karakter van de Cubaanse staat te kunnen behouden, via het bevorderen van economische groei en sociaal beleid dat ten goede komt aan de gehele Cubaanse bevolking en minderheden in het land. Het ontwerpdocument wordt van 13 augustus tot en met 15 november door de bevolking bediscussieerd. De voorgestelde wijzigingen zullen vervolgens worden geanalyseerd en opgenomen in een herzien ontwerp, dat begin 2019 in een referendum zal worden voorgelegd.

LGBT-rechtenactivisten in Cuba steunen het voorstel met posters met de tekst "Ik ben voor het Cubaanse ontwerp" waarop naast heterokoppels ook homokoppels worden afgebeeld.

"Ik ben voor het Cubaanse ontwerp! Een heel originele familie"
In de Republiek Cuba zijn de rligieuse instellingen gescheiden van de staat; art.8 van de grondwet

 

Het ontwerp van de nieuwe grondwet van Cuba opent de weg voor het huwelijk tussen mensen van het zelfde-geslacht, zei een overheidsambtenaar. Het land zou zo een voortrekker worden m.b.t. LGTB-rechten.

Ondanks het feit dat Cuba de rechten van homo’s in de beginjaren van de revolutie verwaarloosde, een beleid waarvoor de Cubaanse overleden president Fidel Castro, zijn regering en de Communistische Partij zich later heeft verontschuldigd, heeft Cuba de afgelopen tien jaar grote vooruitgang geboekt op het gebied van LGBT-rechten. Ook transgenders worden gratis geholpen en discriminatie op het werk van seksueel anders geaarde mensen werd verboden, mede dankzij de spraakmakende voorspraak van de dochter van voormalig president Raul Castro, Mariela Castro als voorzitster van CENESEX, het Cubaanse instituut voor seksuele opvoeding en emancipatie.

De secretaris van de Staatsraad, Homero Acosta, zegt dat het ontwerp dat door een commissie - geleid door Raul - werd uitgewerkt het huwelijk definieert als een verbintenis tussen twee personen en niet meer uitsluitend tussen een man en een vrouw. De verschuiving weerspiegelt een trend in Latijns-Amerika, waar echtparen van hetzelfde geslacht de afgelopen jaren het recht op trouwen verkregen in Argentinië, Brazilië, Colombia, Uruguay en sommige delen van Mexico, ondanks verzet van de kerk.

De strijd is echter nog niet gewonnen, waarschuwde de Cubaanse LGBT-rechtenactivist Isbel Diaz Torres op sociale media.De nationale assemblee heeft de ontwerpGrondwet twee weken terug goedgekeurd, maar vervolgens zal deze worden bediscussieerd door het volk en zal het definitieve ontwerp worden voorgelegd aan een nationaal referendum.Campagnes voor en tegen het homohuwelijk hebben ervoor gezorgd dat het de meest besproken voorgestelde grondwetswijziging is.

Vijf evangelische kerken deelden vorige maand een verklaring op sociale media waarin het huwelijk "uitsluitend de verbintenis van een man en een vrouw, volgens de Bijbel" werd genoemd.Kerken plakten ook in buurten anti homohuwelijks affiches: "Ik ben voor het originele ontwerp - het gezin zoals God het creëerde," waarop enkel een heteroseksueel paar staat.

."ik ben voor het originle ontwerp, de familie zoals God ze schiep", Genesis 1:27

LGBT-rechtenactivisten vochten terug met hun eigen posters met als titel "Ik ben voor Cubaans design - een zeer originele familie", met ook paren van hetzelfde geslacht erop.

 

Telesur