November verkiezingsmaand in Latijns-Amerika

In november worden er vijf verkiezingen gehouden in Latijns-Amerika. Twee in Midden-Amerika en drie in Zuid-Amerika. Elk van hen is van groot belang, niet alleen voor de volksbewegingen en progressieve krachten van de betrokken landen, maar ook voor Amerika als geheel.

De eerste zal plaatsvinden op 7 november in Nicaragua, waar de president en de afgevaardigden voor de Nationale Vergadering en voor het Midden-Amerikaans Parlement (PARLACEN) zullen worden gekozen. De kandidaat van de Revolutie, Comandante Daniel Ortega, zal net als bij de vorige verkiezingen op het stembiljet vergezeld worden door zijn partner Rosario Murillo, en zal naar verwachting met ruime cijfers winnen.

Een week later, op 14 november, is het de beurt aan Argentinië, waar 127 van de 257 zetels in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zullen worden vernieuwd, en  24 van de 72 zetels in de Senaat. De strijd zal gaan tussen het regerende Frente de Todos en Juntos por el Cambio, een coalitie die de neoliberale krachten van voormalig president Mauricio Macri bundelt.

Deze verkiezingen hebben veel verwachtingen gewekt sinds afgelopen 12 september bij de primaire, open, gelijktijdige en verplichte verkiezingen (PASO) de rechtse coalitie meer stemmen behaalde dan de regeringspartij, wat de alarmbel deed rinkelen voor de machthebbers onder leiding van president Alberto Fernández en vicepresident Cristina Kirchner. Het lijdt geen twijfel dat het voor het front van progressieve krachten van essentieel belang zou zijn de overwinning te behalen en aldus de nieuwe reactionaire aanval de pas af te snijden. Zal Frente de Todos in staat zijn een comeback te maken na de teleurstellende voorverkiezing van 12 september? De verwachtingen nemen toe naarmate de verkiezingsdatum nadert.

Op 21 november gaan we verder met Chili. Er wordt een president gekozen voor de periode 2022-2026. Er zullen ook volksvertegenwoordigers, senatoren en regionale raadsleden worden gekozen. In het geval van een tweede ronde zullen deze verkiezingen op 19 december 2021 worden gehouden.

Volgens verschillende opiniepeilingen lijkt de progressieve kandidaat Gabriel Boric een reële kans te maken tegenover de kandidaten van rechts en centrumrechts. Op de 21e zal blijken of de protesten die onlangs in Chili zijn gehouden, zich vertalen in antineoliberale stemmen in het voordeel van de coalitie Apruebo Dignidad onder leiding van de jonge Boric.

Ook in Venezuela zullen op de 21e verkiezingen worden gehouden. Daar zullen alle uitvoerende en wetgevende functies in de 23 federale entiteiten (gouverneurs) en in de 335 gemeenten van het land (burgemeesters) worden vernieuwd. Gezien de blokkade en de sancties waaraan het Venezolaanse volk door het VS-imperialisme en zijn bondgenoten wordt onderworpen, met alle gevolgen van dien, is het waarschijnlijk dat de regeringspartij enkele regio's zal verliezen. Ondanks alles wordt echter verwacht dat de revolutionaire krachten nogmaals zullen zegevieren tegen een oppositie die opnieuw verdeeld lijkt en in de ogen van het publiek in diskrediet gebracht is.

Op 28 november gaan we terug naar Midden-Amerika, waar de verkiezingen in Honduras zullen worden gehouden. Er zijn verkiezingen voor het ambt van president en daarnaast worden 128 volksvertegenwoordigers voor het Congres, 20 volksvertegenwoordigers voor het Midden-Amerikaans Parlement (PARLACEN), 298 burgemeesters en 2092 gemeenteraadsleden gekozen. Kandidate Xiomara Castro (echtgenote van voormalig president Manuel Zelaya) zal het met haar partij Libre (Libertad y Refundación) opnemen tegen de neoliberale kandidaat van de Nationale Partij, Nasry Asfura. Opiniepeilingen wijzen uit dat Xiomara, op het stembiljet vergezeld door Salvador Nasralla, zal winnen. Op die manier zouden progressieve en linkse krachten in Honduras opnieuw aan de macht kunnen komen na 12 jaar van rechtse overheersing, waarbij de rechtse partijen met steun van de VS de grondwettelijke president Manuel Zelaya omver hebben geworpen.

Samenvattend: vijf verkiezingen waarin wij vanaf deze tribune openlijk onze steun uitspreken voor de presidentskandidaten Daniel Ortega, Gabriel Boric en Xiomara Castro, van de bewegingen Alianza Unida Nicaragua Triunfa, geleid door het Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront (FSLN), Apruebo Dignidad in Chili  en Libre in Honduras. Ook steunen wij bij de regionale verkiezingen in Venezuela onvoorwaardelijk de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV) en Polo Patriótico, en in Argentinië de kandidaten van Frente de Todos.

Ons standpunt is zonneklaar: wij aarzelen niet en zijn ook niet dubbelzinnig. Het is geen kwestie van kritiekloze steun, maar als het op stemmen aankomt, moet men resoluut kiezen voor bewegingen die anti-imperialistische, progressieve en patriottische standpunten innemen.

Portal Alba, 28 oktober 2021

Portal Alba is een informatiepagina over de Bolivariaanse Alliantie van de Volkeren van Ons Amerika - Handelsovereenkomst tussen de Volkeren (ALBA-TCP), die sinds september 2004 door Fundación Emancipación is ontwikkeld. Dat is een organisatie die zich inzet voor de eenheid van Ons Amerika op het gebied van politiek-ideologische vorming, communicatie en onderzoek.

Het portaal baseert zich op informatie van media-agentschappen die onafhankelijk zijn van de imperialistische mogendheden, op officiële communiqués van de ALBA-lidstaten, ook op eigen academisch werk, studies en onderzoek en dat van prestigieuze Latijns-Amerikaans-Caribische en internationale instellingen. Het  Portal Alba ontving in 2015de Aquiles Nazoa-prijs voor digitale journalistiek voor zijn online publicaties, uitgereikt door de Movimiento Periodismo Necesario de Venezuela.