Obama: Time to end the blockade!

Verklaring van Belgische personaliteiten, bewegingen en organisaties n.a.v. het bezoek van President Obama aan Cuba 21-22 maart 2016.

Lees hier meer achtergrond

Contacteer isabelle.vanbrabant@cubanismo.net als jouw organisatie mee wil ondertekenen.

Wij zijn – als Belgische organisaties, bewegingen en personaliteiten die solidair zijn met Cuba-  verheugd over de toenadering van de Verenigde Staten tot Cuba, de opening van ambassades een half jaar geleden en verwelkomen dan ook de eerste reis van een VS-president aan het eiland in 88 jaar.

Dankzij onze jarenlange solidariteit met het Cubaanse volk – die nodig was en blijft,  precies door de blokkade die de Verenigde Staten 55 jaar geleden tegen het eiland instelden en tot op heden handhaven - kunnen we, samen met tal van internationale instellingen incl. de VN en ook in de VS, bevestigen dat Cuba - ondanks het BNP van een ontwikkelingsland- op het vlak van welzijn (onderwijs, gezondheid, cultuur, voedselveiligheid, …)  een topniveau wist te bereiken.

Dat komt niet enkel ten goede aan de Cubaanse bevolking, want die zendt al jaren ook haar beste dochters en zonen (artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, landbouwtechnici, sociaal werkers...)  uit om in de armste landen overal ter wereld een substantiële bijdrage te leveren aan de verbetering van de levenskwaliteit. Daarbovenop worden in de Latijns-Amerikaanse school voor geneeskunde in Havana duizenden jonge artsen – volledig gratis - opgeleid om in hun eigen land de armste mensen te helpen hun recht op gezondheid te realiseren.

In zijn toespraken over Cuba benadrukte Obama dat zijn voornaamste doel is “ het leven van de Cubanen te verbeteren”. Zonder twijfel is de internationale blokkade ingesteld en gehandhaafd door zijn land daarbij de grootste hindernis. De internationale gemeenschap bevestigde dit enkele maanden geleden nog maar eens tijdens de algemene vergadering van de VN waar 191 van de 193 landen (op de VS en Israël na) de illegale blokkade tegen Cuba veroordeelden.

Ondanks de positieve stappen in de toenadering: de vrijlating op 17-12-‘14 van de laatste drie leden van de Cuban Five die onrechtvaardige en internationaal rechterlijk illegale straffen uitzaten, de opening van ambassades in augustus ll., en het opheffen van enkele reis- en handelsbeperkingen; blijft de blokkade tot op heden zo goed als intact. Deze 55 jaar oude economische, commerciële en financiële blokkade is de langste belegering van een land ooit in de geschiedenis van de mensheid.

Die blokkade trof en treft de Cubaanse bevolking op vele manieren, veroorzaakte veel leed en een geschatte schade aan de Cubaanse economie van meer dan 800 miljard dollar. Tegelijk benadeelt ze ook VS-burgers: Cuba ontwikkelde bv. bijzonder efficiënte behandelingen tegen de gevolgen van leukemie en van longkanker die voor Noord-Amerikaanse patiënten nu ontoegankelijk zijn.

President Obama heeft al herhaaldelijk het congres opgeroepen om de blokkadewetten tegen Cuba op te heffen en we weten dat de volledige stopzetting er niet zal komen met de huidige politieke meerderheid daar. Nochtans zou de president zijn uitvoerende bevoegdheden nog veel meer kunnen inzetten om de effecten van de blokkadewetten verregaand te verzachten.

Begin maart vernieuwde de president in tegendeel nog de 20 jaar oude ‘nationale noodtoestand’ (Proclamation 9398) t.a.v. Cuba, die zijn voorganger Bil Clinton in 1996 instelde en waardoor schepen en vliegtuigen uit de VS verbod krijgen om Cubaanse (lucht)havens aan te doen zonder toestemming. Volgens de ‘Nationale wet op de Noodtoestand’ vervalt dit verbod jaarlijks wanneer de president het niet vernieuwt.

Het zou niet meer dan rechtvaardig zijn dat Cuba een schadevergoeding ontvangt voor de ontberingen, militaire agressie, terreurdaden en schade toegebracht gedurende vele jaren; met doden, gewonden en onnodig menselijk lijden tot gevolg.

We verwelkomen de intentie van de VS-president om, nog voor het einde van zijn ambtstermijn, de gevangenis van Guantánamo, waar de meest elementaire internationale rechtsregels en mensenrechten verkracht worden, te sluiten. Daarnaast zou het echter niet meer dan normaal zijn dat de VS daarna ook het 113 jaar illegaal bezet territorium van Guantánamo teruggeven aan de Cubanen, als zij werkelijk normale bilaterale relaties betrachten. De VS-president heeft de bevoegdheid het eenzijdig opgelegde ‘huurcontract’ uit 1903 op te zeggen.

Washington zou ook zijn oude politiek die een ‘regime change’ wil veroorzaken op het eiland ééns en voor altijd moeten loslaten. Die ‘regime change’ willen ze nog steeds bereiken door onder meer Cubanen en groepen te betalen om ‘spontane’ protestacties te organiseren tegen de regering. Diezelfde regering wordt nochtans, ook volgens de VS-inlichtingendiensten, door een ruime meerderheid van de bevolking gesteund. De VS moeten erkennen dat het Cubaanse volk het soevereine recht heeft zijn eigen sociaal, politiek en economisch systeem te kiezen dat het meest overeenkomt met zijn belangen.

We hopen daarom dat het nakende bezoek van President Obama de overheid en het congres van de VS ertoe zal aanzetten Cuba, zijn volk en zijn verkozen regering als een echt onafhankelijke natie te benaderen en dat respect om te zetten in het afschaffen van alle wetgeving die van het tegendeel getuigt.


Ondertekenaars op 18/03 (wordt verder aangevuld):

ABVV West-Vlaanderen
AC ABVV Limburg
ATTAC Vlaanderen
Christenen Voor het Socialisme
Cubawerkgroep Christelijke arbeidersbeweging
Daan Hugaert, Vlaams acteur
Honduraswerkgroep
Jonas Geirnaert, Vlaams tv-programmamaker
Initiatief Cuba Socialista
intal
Peter Mertens, voorzitter PVDA
Bart Staes, Europarlementslid Groen
Frank Stappaerts, radioprogrammamaker 'Het Vrije Woord'
Steungroep 'Solidair met Guatemala'
Dirk Tuypens, Vlaams acteur