Ontmoeting in Brussel van Cubanen die in Europa wonen

Elke twee jaar komen ergens in Europa - vorig keer in Milaan - de Cubanen die er wonen samen om de solidariteit met hun vadereiland te vieren en te stimuleren. Met twee vertegenwoordigers van Cubanismo.be waren we er zaterdag 20 oktober bij om te getuigen over het solidaire werk van onze beweging in België.Het is natuurlijk altijd "thuiskomen" bij de Cubanen. Onmiddellijk sfeer, ambiance, abrazos, …. geweldig.We werden verwelkomd in het nagelnieuwe en prestigieuze Herman Teirlinckgebouw op de Thurn&Taxis-site in Brussel, door Pieter Desmet, vertegenwoordiger buitenlandse zaken Vlaanderen.

Geopend werd er met de Bayamesa, het nationale volkslied en een welkomstwoord en enkele videogroeten uit Cuba. Eén van Gerardo - één van de Vijf - en één van Eusebio Leal, historiador van Havana van wie net een boek is verschenen: ‘Patria Amada’. Raul Torres, Cubaans parlementslid, zorgde voor een ontroerend lied over Fidel.

Een andere verkozene, Lizette Martinez Luzardo, hield een speech over het belang van de solidariteit van de Cubanen in Europa, en Ernesto Soberón, directeur consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MINREX) vulde aan met een korte geschiedenis van de verhoudingen tussen de migratie en het eiland.

Na de koffiepauze met de onvermijdelijke groepsfoto startten verschillende workshops. Wij gingen met de "echtgenoten" van de Cubanen, een 15-tal, uitwisselen over Europese solidariteitsacties. Er waren mensen uit Chili, Canada, Spanje, Slovakije, Duitsland, België en Nederland.

Wij stelden het werk van Cubanismo.be nationaal en lokaal voor, en het werk in de vakbonden o.a. de vormingen voor en na inleefreizen. Daarna ging het vooral over het probleem van de "bloqueo". Een Canadese mevrouw, echtgenote van een Cubaan, stelde voor om een "aanklacht" vanuit de groep die aanwezig was hier in Brussel een publieke aanklacht op te stellen en te versturen. 

Ook over de democratie in Cuba is er gepraat: dat media hier een beeld ophangen van dictatuur en schenden van mensenrechten. Viktor van de ambassade heeft daar nog eens opnieuw het systeem van verkiezingen in Cuba uitgelegd.

We mochten veel 'Cubanos en Belgica' ontmoeten in de wandelgangen, ook actieve leden van Cubanismo zoals Carlos, Lisette en Beatriz die zich hebben ingespannen om hun landgenoten en ons voorbeeldig te ontvangen.

Proficiat aan Cubabel en alle aanwezigen!