Oorlog in Oekraïene: Cubanismo betoogt mee voor vrede

Aanstaande zondag 26 februari vindt in Brussel een vredesbetoging plaats onder de noemer "Stop War In Ukraine". Verschillende organisaties scharen zich achter het initiatief dat drie hoofdeisen verdedigt: stop de oorlog, staakt-het-vuren, vredesonderhandelingen. De betoging vertrekt om 13 uur aan het Noordstation.

De oorlog in Oekraïne kost te veel levens en zorgt voor onnoemelijk veel schade. Het is de verantwoordelijkheid en de plicht van staten en volkeren om zich in te zetten voor de-escalatie en onderhandelingen te steunen. Voor het Oekraïense volk, maar ook voor de mensheid en de planeet, die onder deze oorlog lijden. De oorlog slokt de politieke aandacht en middelen op die nodig zijn voor een rechtvaardige en duurzame toekomst.

 1. Rusland uit Oekraïne. Stop de oorlog
  Wij veroordelen de Russische agressie tegen een soeverein land als een ernstige schending van het VN-Handvest. Hoewel de ondertekenaars van deze oproep verschillende analyses hebben van het conflict, roepen ze Rusland en Oekraïne eensgezind op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en tot vredesonderhandelingen. Wij staan achter degenen die de oorlogslogica verwerpen, in Oekraïne, in Rusland en overal ter wereld.
   
 2. Solidariteit met mensen die oorlog ontvluchten
  Wij willen onze solidariteit betuigen met het Oekraïense volk en al degenen die onder de oorlog lijden. Wij veroordelen het geweld tegen burgers en de oorlogsmisdaden. Iedereen die een oorlog ontvlucht moet een waardig onthaal krijgen. Gewetensbezwaarden hebben recht op asiel.
   
 3. Voor een actieve vredesdiplomatie en ontwapening
  Wij verwerpen een beleid dat gebaseerd is op confrontatie en verlenging van de oorlog. De voortdurende escalatie van de oorlogslogica, ook vanuit België en Europese landen, heeft steeds rampzaligere en mogelijk apocalyptische gevolgen. Zo vergroot de oorlog het risico op het gebruik van kernwapens. Een wereldwijd verbod op kernwapens is dringend noodzakelijk.
  Wij roepen op tot een actief vredesbeleid. Alle diplomatieke middelen moeten worden aangewend om een de-escalatie op gang te brengen en de strijdende partijen tot een staakt-het-vuren te bewegen met het oog op onderhandelingen die naar een rechtvaardige en duurzame vrede leiden.
   
 4. Samen op een veilig Europees continent
  Wij willen dat er opnieuw gewerkt wordt aan een systeem van collectieve en ondeelbare veiligheid. Wij vragen een nieuwe veiligheidsarchitectuur die gebaseerd is op het beginsel dat veiligheid niet ten koste van anderen mag worden nagestreefd. Wij verwerpen de instrumentalisering van de oorlog om de militaire uitgaven in een reeds overbewapende wereld aanzienlijk te verhogen. Ontwapening moet opnieuw het doel worden.
   
 5. Investeren in het sociale, de rechtvaardigheid en het milieu
  Wij maken ons zorgen over de sociale, economische en ecologische gevolgen van de oorlog en de genomen tegenmaatregelen, die voor een groot deel de energiecrisis en de stijging van de energierekeningen verklaren. Het zijn altijd de planeet en de zwaksten die de prijs betalen van oorlogen die onze leiders en de wapenindustrie in stand houden. In plaats van de militaire uitgaven te verhogen, moeten we meer investeren in sociale bescherming, openbare dienstverlening en ecologische transitie.

De solidariteitsorganisatie Intal somt van haar kant tien redenen op om zich voor de vrede in te zetten:

1. De oorlog zorgt voor slachtoffers (en doden)

2. De oorlog dwingt mensen te vluchten

3. De oorlog is catastrofaal voor het milieu

4. De oorlog brengt ons dichterbij een nucleaire catastrofe

5. De oorlog verergert de wereldwijde voedselcrisis

6. De oorlog verergert de levensduurte crisis

7. De oorlog is enkel in het belang van het grote kapitaal

8. De oorlog bemoeilijkt wereldwijde samenwerking

9. De oorlog wordt misbruikt om de militaire budgetten te verhogen

10. De oorlog militariseert de hele samenleving

Cubanismo.be sluit zich hierbij aan en zal samen met Intal opstappen.