Op (her)ontdekkingstocht in Cuba (deel 3 en slot)

Cubanismo.be begeleidde van 16 juli tot 2 augustus 25 leden op hun reis in het socialistische Cuba. Derde en laatste deel van ons reisverslagje.

Revolutionaire vrouwen

In de namiddag verdelen we ons in 2 groepjes: één groepje gaat naar de vrouwenorganisatie FMC (Federación de Mujeres cubanas, de Federatie van de Cubaanse vrouwen), een andere groep wordt opnieuw ontvangen door de PCC en verschillende jongerenorganisaties. Bij de FMC stellen de reizigers veel vragen over gender en geweld op vrouwen. Cuba zet in op preventie en begeleiding van slachtoffers in gezinsraadhuizen. Vrouwen hebben gelijke rechten als mannen en zijn goed vertegenwoordigd op de werkvloer en in leidende organen. Ook de reproductieve rechten (zowel materniteit als het recht op abortus) zijn gegarandeerd. Toch blijven de zorg en het huishouden ook in Cuba vooral een vrouwenzaak.

   

Tijdens de ontmoeting met de jongeren komt de rijkdom van de jeugd naar voor. Een student burgerlijk ingenieur vertelt over een samenwerkingsproject van zijn faculteit met de universiteit van Antwerpen. Een andere studente, voorzitster van de Communistische jeugd op de faculteit geneeskunde, heeft het over hoe we concreet kunnen helpen door medische materiaal te zenden. Ze bedankt ons alvast voor de solidariteit . Last but not least komt ook nog de verantwoordelijke van sociale media voor de UJC aan het woord. Ook in Cuba hebben ze last van fake news. Ze geeft aan dat ze hier tegen ingaan door de eigen sterktes te benadrukken en eigen hashtags en campagnes te lanceren. De UJC, viert haar zestigste verjaardag en lanceerde de slogan Vamos con Todo (We gaan ervoor!) om jongeren aan te zetten om een actieve rol te spelen.

‘s Avonds hebben we nog tijd om een stukje van het Carnavalsfeest mee te pikken. Een echt volksfeest, met tientallen carnavalsgroepen en congabands. Jong en oud dansen er samen vrolijk door de straten. Een moment om de dagelijkse zorgen over de groeiende tekorten te vergeten.

  

Terug in Havana, het eind van de reis is in zicht, maar Cuba weet ons ook op de laatste reisdag nog te verrassen. We bezoeken het gloednieuwe Centro Fidel Castro. Een studiecentrum en museum gewijd aan Fidel. Een super gedigitaliseerd interactief belevingsmuseum, ‘state of the art’, over zijn leven, ideeën en de verwezenlijkingen - in Cuba en overal ter wereld - van de Cubaanse revolutie onder zijn leiding. In-druk-wekkend!! Niet minder dan 1000 mensen hebben eraan meegewerkt.

  

Tijd voor onze laatste ontmoeting: Norma Goicochea, de voormalige Cubaanse ambassadrice in België, wacht ons op in het Huis van de vriendschap. We stellen er onze laatste vragen aan de vertegenwoordigers van ICAP. Norma heeft het over het belang van goede contacten tussen het Belgische en Cubaanse middenveld. Ze vertelt ook over haar persoonlijke beleving: “Zonder deze revolutie had ik, meisje uit een arm zwart gezin, nooit ambassadrice en voorzitster van de Cubaanse vereniging van de Verenigde Naties kunnen worden”.

Geloof niet, lees!

Ons allerlaatste bezoek is aan het Museum van de alfabetiseringscampagne. De kranige directrice staat ons te woord. Op een jaar tijd slaagde de Cubaanse revolutionairen erin om de hele bevolking te leren lezen en schrijven, met behulp van Chinese lampen en textiel en tienduizenden vrijwilligers van vaak zeer jonge leeftijd. Lezen en schrijven als een wapen van de revolutie. Fidel zei ooit: ik zeg tegen het volk niet “geloof”, ik zeg “lees”. De directrice van het museum was amper 12 jaar toen de blokkade begon en ze is er nu 75. Haar moto is ‘resistir’: stand houden tegen deze onrechtvaardige blokkade van het eiland en de revolutie blijven verdedigen en uitbouwen. Met dat gevoel zijn we allemaal naar België teruggekeerd.

Tijdens de reis maakten veel deelnemers honderden foto’s en verslagen. Cubanismo.be is dat allemaal aan het verwerken in thematische artikels voor haar site en in presentaties op maat en vraag van verenigingen. In onze volgende artikels vertellen we je, o.a. op basis van onze vele gesprekken, meer over de gezondheidszorg, de vakbond, de democratie en de rol van cultuur, jongeren en vrouwen.

Onze ervaren reisbegeleider Leen Swinnen plant overigens al een nieuwe reis in de tweede helft van mei 2023. Laat maar weten of je zin hebt om mee te gaan!

 

Kom op zondag 18 september, van 13 tot 14 uur, naar de tent van Che Presente op Manifiesta en luister naar enkele deelnemers van deze reis.