Open brief aan Biden: Normaliseer de betrekkingen met Cuba!

De voorbije vier jaar heeft de Trump-administratie Cuba in een ware wurggreep genomen door het stelselmatig verstrengen van de blokkade. Dit betekende een breuk met de houding van de regering Obama-Biden die aanstuurde op een normalisering van de relaties tussen beide landen. Het is duidelijk dat het beleid van president Trump niet de door hem gewenste resultaten heeft en dat alleen de Cubaanse burgers werden gestraft. De nieuwe president Biden heeft aangekondigd het Cuba-beleid te herzien, maar voorlopig weten we nog niet veel. Daarom is het een goed moment om hem erop te  wijzen dat hij alvast de scha(n)delijke beperkingen van de Trump-administratie kan ongedaan maken. 

Open brief aan president Biden 


Als Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba, verwelkomen we uw komst, waarin we een kans zien om de relaties tussen de VS en Cuba te normaliseren, zoals ook de regering Obama-Biden deed. De voorbije vier jaar hebben we gezien hoe president Trump het normalisatieproces volledig heeft teruggedraaid door Cuba zeer strenge beperkingen op te leggen die op de eerste plaats de Cubaanse bevolking treffen. Geldoverschrijvingen vanuit de VS en elders naar familie op het eiland zijn zo goed onmogelijk; VS-burgers mogen niet meer naar Cuba reizen; medische samenwerking om de COVID-16 pandemie te bedwingen wordt belemmerd. 
We hopen dat uw administratie dit onmenselijk beleid volledig afzweert en terugkeert naar de weg ingeslagen door de Obama-regering. We durven zelfs hopen dat u zult werk maken van de volledige normalisering van de betrekkingen, zodat ook de wet Helms-Burton wordt geannuleerd. Ons lijkt de tijd rijp dat u zo snel mogelijk initiatief neemt om in het Congres het wettelijk kader te laten goedkeuren om de blokkadewetten ongedaan te maken. 
Ondertussen kunt u alvast via eenvoudige uitvoeringsbesluiten uw goede wil en bereidheid tonen om met Cuba vrede en veiligheid na te streven. In dat perspectief dringen we aan op volgende maatregelen:

- de terugkeer van de volledige staf naar de VS-ambassade in Havana zodat alle (consulaire) diensten weer toegankelijk zijn.
- het opheffen van alle beperkingen op de overschrijving van geldverzending naar familie en kennissen in Cuba. 
- Cuba schrappen van de lijst van landen die het terrorisme steunen. 
- de activering van Artikel III en IV van de Helms Burton Wet dringend opschorten. 

Daarnaast denken we nog aan volgende maatregelen: 
M.b.t. reizen:
- de opheffing van de reisbeperkingen, zodat er geen enkele belemmering is voor VS-burgers om naar Cuba te gaan. 
- de toelating voor VS-burgers om vrij te kiezen waar in Cuba ze verblijven of eten. 
- de toelating voor commerciële vluchten naar andere luchthavens dan Havana. 
M.b.t. gezondheidszorg: 
- het bevorderen van samenwerking tussen gezondheidswerkers in de strijd tegen COVID-19. 
- het toelaten van export naar Cuba van medisch materiaal en basisbenodigdheden. 
- het toelaten van export naar Cuba van geneesmiddelen of grondstoffen voor de productie van geneesmiddelen. 
- het stopzetten van alle pogingen om Cubaans medisch personeel te overhalen om hun buitenlandse missie te verlaten. 
- het stopzetten van de druk op derde landen om de inzet van Cubaanse medische missies te weigeren. 
M.b.t. handel: 
- het toelaten van handel tussen  Cubaanse en VS-bedrijven. 
- het toelaten van VS-investeringen in sectoren door beide landen overeengekomen. 
- het opheffen van de extraterritoriale beperkingen op handel en investeringen van bedrijven uit derde landen. 

We herhalen, de volledige normalisatie van de VS-betrekkingen met Cuba zal pas mogelijk zijn als ook de wet Helms Burton volledig wordt opgeheven. Maar bovenstaande maatregelen, die  volledig binnen uw bevoegdheid vallen, kunnen een eerste stap zijn. 
We kijken uit naar uw beleid gericht op - naar we hopen - vrede en wederzijdse respect tussen beide landen.

Namens,
De Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba (Cubanismo.be is actief lid van dit platform)