Organopónicos in Cuba een alternatieve manier om de bevolking van voedsel te voorzien

In dit artikel willen we ingaan op alternatieven die Cuba ontwikkeld heeft om de internationale voedingsmarkt te vermijden. De organoponico vormt een belangrijke schakel in de uitdaging van het eiland om soevereiniteit te hebben over haar voedselproductie en consumptie. Lees er meer over in dit artikelWat zijn organóponicos?

Organopónicos zijn kleinschalige stadslandbouwtuintjes waar de mensen uit de wijk zelf groenten en fruit kunnen kweken. Ze ontstonden uit noodzaak na de val van de Sovjet-Unie waardoor Cuba veel van haar meststoffen, olie en voedingsmiddelen verloor. De Cubaanse overheid besliste om massaal in te zetten op kleinschalige stadslandbouwprojecten om de bevolking te kunnen voeden in deze tijden van schaarste. Tot op vandaag de dag bewijzen ze hun nut om in voedsel van de doorsnee Cubaan te voorzien. Dit soort van collectieve landbouwsystemen is belangrijk voor het waarborgen van de Cubaanse voedselzekerheid.

Bekijk dit kort filmpje over de organiponicos in Cuba en stadslandbouw bij ons.

Een van de grote uitdagingen voor Cuba blijft het voeden van de bevolking. Hiervoor heeft ze wel nog een aantal problemen in de landbouw op te lossen:

De belangrijkste belemmering voor hogere opbrengsten blijft de zeer slechte staat van de irrigatie-infrastructuur, die dit jaar met plaatselijke oplossingen zou moeten worden verlicht. Ook hier moeten de Cubanen volop aan werken. 

"De tijden zijn veranderd, maar de noodzaak om voedsel te produceren blijft intact, vooral in de afgelopen twee jaar, toen we één van de ergste gezondheidscrisissen hebben meegemaakt. Zo beoordeelde de leider van de Cubaanse Revolutie, Raúl Castro Ruz, afgelopen december het werk van de mannen en vrouwen van het Nationaal Programma voor stads-, voorstads- en Gezinslandbouw.

Hij voegde eraan toe dat "ons land, dat als nooit tevoren door de Verenigde Staten van Amerika is belegerd en geboycotte, geen andere keuze heeft dan op eigen kracht verder te gaan, en in die strijd speelt u een essentiële rol, u, trouwe voorvechters van de soevereiniteit die voortkomt uit het platteland en uit inspanning".

In overeenstemming met deze ideeën sprak doctor in de wetenschappen Elizabeth Peña Turruellas, directeur van dit landbouwprogramma, met Granma over de 91e tournee van de Nationale Groep, tussen 14 maart en 29 april, langs de verschillende gemeenten van het land.

"Tijdens de laatste twee ronden waren de controleactiviteiten, als gevolg van de beperkingen die door de epidemiologische situatie werden opgelegd, hoofdzakelijk toegespitst op de technologie van de organopónicos en op de subprogramma's voor steunverlening die daar rechtstreeks mee verband houden (biologische meststoffen, zaaigoed, agro-ecologische bestrijding van plagen en irrigatie). Ook is de nadruk gelegd op medicinale planten, zonder de andere deelprogramma's te verwaarlozen. De belangrijkste doelstellingen in deze fase waren het snelle herstel van de productie van groenten en verse specerijen. Ook werd er bekeken of er technologische vooruitgang kon geboekt worden om extra productie van de organopónicos te krijgen.

Deze kleinschalige stadslandbouwprojecten kunnen ook een inspiratie zijn voor veel andere landen in het globale zuiden om de globale schaarste de baas te kunnen. Andere voorbeelden uit Cuba kunnen ook ingezet worden: zoals een verbod op de speculatie van voedsel, of het garanderen van een minimumhoeveelheid voedsel per gezin in Cuba.

Bronnen:

Granma

Video duurzame revolutie: Duurzame revolutie in Brussel en Cuba HD