Overwinning voor Cuba in de Algemene Vergadering van de VN

Vandaag keurde de Algemene vergadering van VN met een overweldigende meerderheid de resolutie goed die een eind vraagt te malen aan de VS blokkade tegen Cuba, een stemming die reeds aan zijn 17° jaarlijkse editie toe is.

Van de 192 lidstaten stemden 185 voor, drie tegen (de VS, Israel en Palau) en onthielden er zich twee ( Marschall Eilanden en Micronesië). Met dit resultaat werd er weer een stem bijgewonnen in vergelijking met 2007.

De resolutie tegen de blokkade werd 16 keren gestemd met een steun die steeg van 59 stemmen voor in 1992 tot de 185 van vandaag.

Voor de stemming sprak de Cubaanse buitenlandminister Felipe Pérez Roque de algemene vergadering toe en beklemtoonde de speciale toestand waarin deze stemming werd gehouden: een internationale economische crisis en bovendien de nakende presidentsverkiezingen in de VS. De nieuwe president zal moeten beslissen of de blokkade een mislukte strategie is. " Je bent alleen en geïsoleerd" zei Perez Roque aan het adres van President Bush. Perez' speech werd op een oorverdovend applaus onthaald.