PERSBERICHT: Platform van meer dan 30 Belgische middenveldorganisaties roept de Belgische overheid op de VS blokkade tegen Cuba te veroordelen.

Vanavond om 18 u. roept de Belgische Coördinatie voor de Opheffing van de blokkade van Cuba op voor een concentratie aan het Brusselse Centraal station, onder de slagzin ‘‘Solidair met Cuba tegen de blokkade’.

Op 3 november 2022 stemt de Algemene Vergadering van de VN voor de dertigste keer over de ontwerpresolutie waarin Cuba vraagt de VS-blokkade te veroordelen. Cuba bracht vorige week een rapport uit dat met duizelingwekkende cijfers aantoonthoe hard de VS blokkade de Cubaanse bevolking treft. Zo was er in de gezondheidssector alleen al een meerkost van meer dan 113 miljoen dollars tussen januari en juli 2021.De Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade schreef daarom een open brief aan onze regering met de vraag om standvastig de unilateraal opgelegde sancties tegen Cuba te blijven veroordelen. België en de EU moeten de VS-administratie duidelijk maken dat elk land het recht heeft om met Cuba handel te drijven. Want de VS-blokkade dreigt ook Europese bedrijven extreem hoge boetes op te leggen, als zij economische relaties met Cuba aangaan.

Een onvoorwaardelijke goedkeuring van de Cubaanse resolutie in de Algemene Vergadering van de VN is volgens ons dan ook vanzelfsprekend.

Om deze vraag kracht bij te zetten, komen wij op straat vanavond. Verschillende sprekers van de onderschrijvende organisaties van ons platform (www.stopdeblokkade.be) zullen er het woord nemen: o.a. Geoffrey Goblet , van de Algemene Centrale van het ABVV, ACV Puls voorzitster Lut van Cromphout, Vlaams Parlementslid Kurt de Loor (Vooruit), Europees Parlementslid Marc Botenga (PVDA) , en Noemi Rabaza Fernández , Vice-Presidente van het Cubaanse Insitituut voor de Vriendschap van de Volkeren (ICAP) Tussendoor zal er animatie zijn van het Brugse salsacollectief Salsa De Brujas.

Perscontact: Wim Leysens, Secretaris van de Belgische Coördinatie voor de opheffing van de blokkade
coordinatie.blokkade@gmail.com
0495 71 02 54