President Diaz Canel over de uitdagingen voor Cuba vandaag

Op 23 en 24 oktober kwam het Centraal Comité (CC) van de Communistische Partij van Cuba (PCC) bijeen. Het CC is het hoogste partijorgaan na het Congres. Het boog zich over de uitvoering van de besluiten van het achtste congres (april 2021)

President Díaz-Canel belichtte in zijn slottoespraak de problemen en uitdagingen waarvoor het Cubaanse volk staat. Cuba is misschien niet het ergst getroffen door de verschillende crises, maar wel het meest gestraft door de voortdurende VS-blokkade en de vaste wil van de VS-regering om de Cubaanse revolutie onderuit te halen. Het imperialisme wil zoveel mogelijk ongenoegen kweken, door slechtere levensomstandigheden de instabiliteit voeden en zo gewelddadige botsingen uit lokken. Haat- en leugencampagnes proberen de solidariteit met Cuba te verzwakken.

Op 11 juli probeerden ze een ‘zachte staatsgreep’ te plegen en de mensen tegen de revolutie te mobiliseren. Maar 11 juli werd een voorbeeld van de eenheid van het volk: de revolutionairen kwamen op straat om hun revolutie te verdedigen. De (voor 15 november) aangekondigde betoging zal niet worden toegelaten omdat ze ingaat tegen de grondwet en vanuit de VS wordt aangestuurd. (zie hiervoor dit  en dit artikel)

Een van de lessen die de PCC uit de afgelopen gebeurtenissen trekt is meer aandacht voor de verscheidenheid in de Cubaanse maatschappij, die moet verdedigd worden want vormt een troef. De methodes voor volksparticipatie moeten beter en de revolutionaire waakzaamheid mag niet verslappen.

Tegenstanders willen het idee verspreiden dat niets werkt. Daarom moeten de revolutionairen de realiteit (zelf)kritisch analyseren, alle zelfgenoegzaamheid laten varen, goed communiceren en ervoor zorgen dat ze in alle structuren goed luisteren, in dialoog gaan, antwoorden en ook oplossingen bieden. Dialoog met de jongeren moet voorrang krijgen, sociaal werk in de gemeenschappen moet vernieuwd en ontwikkeld, want daar is de sociale basis voor steun aan de revolutie.

We mogen ons niet laten ontmoedigen, want – zo zei Fidel – een volk dat zich laat ontmoedigen geraakt niet ver, raakt in de war en delft het onderspit.

Díaz-Canel concretiseerde “aan politiek doen”: tegenstellingen in de maatschappij onderzoeken, hun oorzaken kennen en oplossingen bieden, lief en leed met het volk delen en rekening houden met zijn criteria. Verrijken, overtuigen, mobiliseren en doen participeren. Eerlijk, moedig, efficiënt en zelfkritisch zijn, met een soepele en dialectische geest, zonder dogmatisme, tegen opportunisme en zonder revolutionaire beginselen te laten varen. Naar de mensen gaan en met hen praten, uitleggen en leren, de socialistische democratie verdiepen en de bureaucratische hinderpalen uit de weg ruimen.

Elk probleem biedt een kans om ons bewust te worden van onze verantwoordelijkheid, vormt een uitdaging voor ons vermogen om moeilijkheden te overwinnen en test onze wil om te strijden.”

 

Economie is ook politiek en ideologie

De verhouding tussen staats- en privésector blijft controversieel en dat belemmert de economische ontwikkeling. De tegenstanders van de revolutie spelen daarop in door de twee sectoren tegenover elkaar te plaatsen : de ‘dynamische’ privé versus de ‘verstarde’ staat, terwijl de PCC beide sectoren als aanvullend ziet en hun activiteiten nog beter op elkaar wil afstemmen.

  • Het gaat om
  • 1.807 staatsbedrijven
  • 4.853 landbouwcoöperaties: productiecoöperaties CPA, krediet- en dienstencoöperaties CCS en coöperatieve basisproductie-eenheden UBPC
  • 430 niet-landbouwcoöperaties (CNA)
  • 230 micro-, kleine en middelgrote bedrijven (Mipymes)
  • 601.383 werknemers voor eigen rekening (TCP)
  • een honderdtal gemengde bedrijven.

Zonder economie kan er geen socialisme zijn, en als er geen rijkdom wordt gecreëerd kan er ook geen welvaart zijn”, zo luidde het nog.

Marino Murillo, sinds 2016 verantwoordelijk voor de uitvoering van de actualisering van het economisch model, gaf een overzicht van de economische toestand en de weerslag van de munthervorming. Hij erkende dat de inflatie en het koopkrachtverlies groter waren dan aanvankelijk ingeschat. 

Met deze bijeenkomst moeten de partijleden nu met kennis van zaken aan de slag gaan.

Cubadebate