Presidenten van Venezuela en Cuba sloten het 25ste Forum van Sao Paulo af

De staatshoofden drongen aan op regionale eenheid om de aanval van het VS imperialisme het hoofd te bieden.

De Venezolaanse president, Nicolas Maduro, en zijn Cubaanse tegenhanger, Miguel Diaz-Canel, namen voorbije zondag 28/7 deel aan de slotzitting van de 25ste editie van het Sao Paulo Forum in Caracas. Talrijke afgevaardigden uit meer dan 70 landen woonden de ceremonie bij.

"Het tegenoffensief van het VS imperialisme en de oligarchie, samen met de haviken die het VS-buitenlandbeleid tav Latijns-Amerika en het Caribisch gebied letterlijk hebben gekaapt, vormen een gevaarlijke bedreiging voor de geografische ruimte die CELAC [Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Carïbische staten] heeft uitgeroepen tot een Vredeszone," aldus Diaz Canel.

De Cubaanse president wees op de reeks antidemocratische mechanismen die gebruikt worden, zoals de criminalisering van progressieve leiders, vervalsing en gegevensmanipulatie om alles wat er is bereikt ten gunste van democratie en sociale rechtvaardigheid te ondermijnen. Het forum is een coördinatiemechanisme van de progressieve krachten.

"Venezuela is vandaag de dag de eerste anti-imperialistische loopgraaf van de wereld," (…) het Sao Paulo Forum eist een actievere rol in het complexe en bedreigende internationale en regionale scenario, dat gekenmerkt wordt door een nieuwe imperialistische vijandigheid en de terugtrekking van progressieve regeringen in sommige landen van de regio.

“We sloten een succesvol XXV Forum in Sao Paulo. Een belangrijke bijeenkomst die sociale bewegingen, politieke organisaties en leiders van links in de wereld samenbrengt in een permanent debat voor vrede en de eenheid van onze volkeren. Een nieuwe wereld is mogelijk!”

President Maduro benadrukte het belang van de eenheid van de Latijns-Amerikaanse en Caribische linkse krachten "vanuit moreel, spiritueel en politiek oogpunt". We moeten de vereniging van alle progressieve partijen bereiken met een groot project dat erin slaagt de volkskrachten te verenigen," verklaarde hij.

Geconfronteerd met de voortdurende "imperialistische oproepen tot wanhoop en verdeeldheid", wijst de Venezolaanse president erop dat het Bolivarisme "het autochtone antwoord van Venezuela is op de crisis van het model van pro-imperialistische overheersing dat het land wordt opgelegd".

Als onderdeel van de herdenking van de geboorte van revolutionaire leider Hugo Chavez, zei de secretaris van het Sao Paulo Forum, Monica Valente, dat de beste manier om hulde te brengen aan de voormalige Venezolaanse president is "zijn strijd voor de soevereiniteit en integratie van de volkeren, zijn strijd tegen armoede en de imperialistische krachten verder te zetten".

Het Sao Paulo Forum wordt beschouwd als de "Vergadering van de Latijns-Amerikaanse en Caribische linkse partijen en organisaties,"  en vond voor het eerst plaats op juni 1990 in Brazilië en bracht toen ongeveer 60 deelnemers samen.

Het werd opgericht door de voormalige Braziliaanse president Luis Inacio Lula da Silva – die nu wederrechtelijk gevangen gehouden wordt- en de historische leider van de Cubaanse revolutie, Fidel Castro. Momenteel maken meer dan 120 organisaties uit 25 landen deel uit van het evenement.

Telesur