Proficiat Fidel! (6, slot)

Vandaag de laatste quotes van Koffi Annan en Jean-Paul Sartre

 

Castro heeft niet de pretentie een groot redenaar te zijn. Zijn speeches zijn didactisch (…) Castro legt van begin tot einde uit waarom een hervorming werd beslist. Hij begint traag, daarna komt hij op gang en uiteindelijk groeit zijn verhaal onder het gejuich van de toehoorders, dat nooit ontbreekt. Op dat punt gekomen drukt hij zich met een zeldzame welsprekendheid uit: iets tussen geweld en passie in. Het is werkelijk prachtig.

 

Jean-Paul Sartre