Raúl Castro en Marino Murillo spreken over de actuele economische problemen

De Cubaanse president en de minister van economie spraken (08/07) in het nationale parlement over de "ongunstige omstandigheden" die de economie meemaakt en weerlegden de berichten in de internationale pers die spreken over een 'ineenstorting' en een terugkeer naar de 'speciale periode'.

 
Er zal inderdaad moeten gesnoeid worden in de uitgaven omdat de voorziene groei van het BBP met 2% de helft lager uitvalt, stelde de regeringsleider in een toespraak tot het nationale parlement. De oorzaken zijn o.a. een daling van de olieleveringen uit Venezuela en het voortduren van de blokkade.
 
"Om deze ongunstige omstandigheden het hoofd te bieden heeft de ministerraad een maatregelenpakket goedgekeurd met het doel de voornaamste economische activiteiten te vrijwaren en de gevolgen voor de bevolking te minimaliseren". Raúl verwierp de "speculaties en rampspoedberichten die erop gericht zijn onzekerheid en ontevredenheid te zaaien, door een 'nakende ineenstorting' van de economie te voorspellen 'gepaard aan een terugkeer naar de speciale periode'", die ingesteld werd in de beginjaren '90 na de val van de Sovjetunie.
 
" We ontkennen niet dat er gevolgen kunnen zijn, groter dan de huidige, maar we zijn veel beter voorbereid dan toen om ze op te lossen". Castro zei dat er geen ruimte is voor improvisatie en nog minder voor defaitisme maar dat "alle kosten die niet strikt noodzakelijk zijn moeten verminderd worden", spaarzaamheid moet in 't algemeen aangewakkerd worden en ook het zuiniger gebruik van de beschikbare middelen".
 
De regering wil de investeringen concentreren in de exportsectoren en sectoren die de importnoden verminderen, en de elecktriciteitsproductie duurzamer maken. "We willen in geen geval de programma's die de ontwikkeling van ons land garanderen vertragen" en daarnaast gaan we de kwaliteit van de sociale dienstverlening verder verbeteren. 
 
De president herhaalde dat de actualisering van het economisch model verder gaat "in een tempo dat we soeverein bepalen, verder werkend aan de éénheid onder Cubanen bij de verdere uitbouw van het socialisme"
 
Marino Murillo, concretiseerde dat in het tweede halfjaar van 2016 er een energiebesparing moet doorgevoerd worden omdat de aanvoer met 25% zal verminderen. Hij benadrukte evenwel dat die besparing niet gevoeld zal worden in de gezinnen, die 60% van de op het eiland  geproduceerde elecktriciteit verbruiken. De besparingen zullen worden doorgevoerd bij de overige 40%, o.m. in industriële sectoren die om andere redenen hun geplande productie dit jaar niet zullen kunnen halen.
 
Het liquiditeitsprobleem van Cuba - een gevolg van de sterk gedaalde nikkel- en petroleumprijzen-  brengt mee dat bepaalde aankopen (in het buitenland) worden uitgesteld en dat er minder krediet zal worden opgenomen om de staatsschuld niet te laten stijgen.