Sociaal werk in de wijk, samen met de bewoners

We moeten in alle gemeenschappen werken. Sommige hebben prioriteit doordat ze in een kwetsbare situatie zitten, maar in elk ervan moeten we op een bepaalde manier werken, we mogen geen enkele vergeten", onderstreepte de Cubaanse partijleider en president Miguel Diaz-Canel Bermudez op een evaluatievergadering over de sociale acties in het land.Per videoconferentie werden ervaringen toegelicht vanuit de provincies Pinar del Río en Las Tunas. Het staatshoofd herinnerde eraan dat het geïntegreerd sociaal werk in de samenleving het verschil moet maken.

"Sommige mensen leven in moeilijke situaties en wij moeten ervoor zorgen dat ze zo snel mogelijk de oorzaken kunnen overwinnen die hen in een kwetsbare positie hebben gebracht, ongeacht de complexe omstandigheden waarin het land verkeert." zei de president. Ook vicepresident Salvador Valdés Mesa en premier Manuel Marrero Cruz, beiden lid van het Politiek Bureau, namen aan de vergadering deel.

"Het doel is om te werken op basis van een integrale benadering van gemeenschapswerk en sociaal werk om een harmonieus leven, respect voor mensen en bovendien vooruitgang en ontwikkeling te bevorderen. Dat op basis van de concepten die door de revolutie en haar leiders naar voren zijn gebracht, in het bijzonder het concept dat verdedigd wordt door generaal Raul Castro en dat luidt dat niemand aan zijn lot mag worden overgelaten in onze samenleving"

Daarom vindt de president het van essentieel belang om constant de omstandigheden te analyseren die ertoe leiden dat gezinnen, individuen of gemeenschappen zich ongelijk ontwikkelen. Die kwetsbaarheden meoten we op een doelbewuste manier aanpakken. Dat kan niet enkel worden opgelost met materiële middelen of met een op welzijn gerichte aanpak.

Wij moeten het maatschappelijk werk in Cuba terugbrengen tot zijn basiselement, zoals benadrukt door Fidel Castro. Hij was van mening dat de maatschappelijk werker een raadgever, biechtvader en vriend van de familie moet zijn in de gemeenschap. Zo kunnen families hem vertrouwen met hun problemen en weten ze dat hij verandering kan mee helpen realiseren.

De Cubaanse president vertelde over de verschillende diensten en programma's die in het land bestaan om  kwetsbare situaties aan te pakken. Daarna kwam hij terug op de steun aan moeders met drie of meer kinderen. We moeten niet enkel speciale aandacht aan hen geven omdat ze deel zijn van een demografische dynamiek, die dynamiek hangt ook nauw samen met het maatschappelijk werk.

En net omdat het werk in gemeenschappen niet uitsluitend op materiële behoeften gericht moet zijn, vestigde de president de aandacht op het feit dat er, naast het oplossen van deze huisvestingsproblemen, ook moet worden opgetreden tegen andere problemen van kwetsbaarheid waarmee deze moeders te maken kunnen krijgen en die verder gaan dan een huis. Hoewel het niet mogelijk zal zijn om al deze huisvestingsproblemen onmiddellijk op te lossen, benadrukte president Diaz-Canel de noodzaak om de andere aspecten op een aangepaste manier aan te pakken en daar al aan te werken.

Het staatshoofd benadrukte ook hoe belangrijk het is dat iedereen in de wijken wordt betrokken, want alles wat daar wordt gedaan moet in het teken staan van de participatie van de bevolking. Hij vertelde over zijn bezoeken aan verschillende gemeenschappen, waar zaken zijn aangepakt en veranderd, maar die de inwoners niet (h)erkennen, omdat zij er niet aan hebben meegewerkt.

"Waar wij buurt- en wijkwerk doen zonder dat de mensen erbij te  betrekken, doen wij niets, geven wij geld uit voor niets, want we zullen geen enkel sociaal effect of voordeel hebben", zei hij tegen de leiders van de verschillende gebieden in het land.

Roberto Morales Ojeda, lid van het Politiek Bureau en organisatiesecretaris van het Centraal Comité van de Communistische Partij, verklaarde dat het niet alleen zaak is een analyse te maken met de belangrijkste autoriteiten van het district, maar dat ook de bevolking en met name de universiteiten en de gemeentelijke universitaire centra, hierbij moeten worden betrokken. "Zolang we dit echte participatieniveau niet hebben bereikt, zullen er altijd klachten en ontevredenheid zijn, ook al is er veel bereikt", benadrukte hij.

Tijdens de uitwisseling - die druk werd bijgewoond door leden van de Ministerraad en andere regeringsvertegenwoordigers - vestigde vicepremier Inés Maria Chapman Waugh de aandacht op de noodzaak om de kwetsbaarheid van moeders in buurten aan te pakken, niet alleen van moeders met drie of meer kinderen. Vele moeders werken, en de oplossing van hun probleem kan zelfs op het werk of in de gemeenschap zelf worden gevonden, zonder dat zij zich tot andere instanties moeten wenden.

Chapman Waugh was van mening dat ook de inzet van cultuur van vitaal belang is in de gemeenschappen, met de koppeling van culturele centra en kunstleraren, die hun werk buiten de scholen en in de wijken moeten uitbreiden.

Cuba weet hoe het dit moet doen, hoe het zijn gemeenschappen de hand kan reiken en in de behoeften van zijn bevolking kan voorzien: Het doet dit al meer dan 60 jaar. Het perfectioneren en consolideren van de bestaande aanpak en het uitwerken van alle methodes die onontbeerlijk zijn om vooruitgang te boeken bij het oplossen van de problemen van het Cubaanse volk, zijn uitdagingen Cuba  in elk van haar wijken moet aangaan.

Bron: Granma, 21 juni 2022 

Bewerking door Erwin Carpentier.