Steun de heropbouw in Cuba, na de doortocht van Matthew

Orkaan Matthew raasde op 4 oktober over Cuba. Gelukkig zijn er geen slachtoffers te betreuren, dankzij de efficiënte evacuatie van honderdduizenden. De materiële schade is wel enorm. In het uiterste oosten van het eiland, is het prachtige stadje Baracoa hard getroffen.

De venijnige orkaan van categorie 4, zaaide vernieling in de ganse Caribische regio. Op Haïti veroorzaakte ze honderden doden. Toen Matthew de Noord-Amerikaanse kust bereikte, riep President Obama de noodtoestand uit, ook hier vielen 27 slachtoffers. In de pers is maar weinig te vinden over hoe hard de orkaan Matthew ook Cuba aanpakte. In sommige wijken stortte de helft van de huizen in, de rest verloor minstens het dak.

Ook de gemeentes Maisí, Imías en San Antonio del Sur deelden in de schade. Wat de situatie nog complexer maakt is dat de enige grote weg richting deze uithoek van het land, bezaaid is met rotsen. De regio is zo van de buitenwereld afgesloten. Wat de in veiligheid gebrachte gezinnen vonden toen ze naar hun woningen terugkeerden, is hartbrekend: hun thuis volledig vernield. Ook de schade aan landbouw, industrie en het toerisme, is niet te overzien.

De overheid stelt alles in het werk om er voor te zorgen dat de toegangsweg wordt vrijgemaakt, de dakloze bevolking tijdelijke opvang krijgt, er genoeg drinkbaar water en voedsel is, er geen ziektes uitbreken . Na deze fase van noodhulp begint een veel langere van heropbouw.

Dat Cuba in die omstandigheden toch 400 dokters en ander medisch personeel naar buurland Haïti stuurt, roept bij ons veel respect op. Eens te meer maken de Cubanen de wereld duidelijk dat solidariteit niet draait om het weggeven van wat je overhebt, maar om het delen van wat je hebt.


Initiatief Cuba Socialista heeft een hart voor Cuba en haar trotse volk.  Hoewel er geen doden te betreuren zijn, heeft Matthew aan Cuba een enorm klap toegebracht en het land kan onze financiële hulp zeker gebruiken. Daarom nemen we het initiatief voor een steunoproep.


Steun de heropbouw van de streek van Baracoa

Dat kan via ons rekeningnummer BE68001661943234 (BIC : GEBABEBB) van ICS
Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel
met duidelijke vermelding ‘gift heropbouw Matthew’

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Cuba heeft een speciale noodhulprekening geopend waarnaar wij alle giften gaan doorstoren. We houden jullie natuulijk ook op de hoogte van de heropbouw en de besteding van het geld.

Via bepaalde gemeentes is het mogelijk om noodsubsidies aan te vragen. Wie dit graag wil doen en daarbij hulp nodig heeft, contacteer de plaatselijke lokale groepsvoorzitter of het nationale secretariaat op 02/209 23 63 of ics@cubanismo.net