Stockholmconferentie roept op voor driedaagse tegen de blokkade, nov. 2017

134 deelnemers, onder wie zeven ICS-ers , uit 30 landen doen met de slotresolutie (in bijlage, Eng.) een oproep aan de EU om zich sterker te verzetten tegen de VS-blokkade tegen Cuba. Alle EU landen stemmen er al jaren tegen in de VN maar doen niks tegen de gevolgen ervan in Europa.

 

Banken blijven braaf internationaalrechtelijk illegale boetes betalen omdat de VS hen anders toegang tot haar eigen markt ontzegt. Zo kunnen we nog steeds heel moeilijk geld overmaken naar Cuba en zelfs stortingen die leden en steuners aan de Europese solidariteit met Cuba doen worden vaak tegen gehouden.

Tegelijk is de ‘common position’ van de EU, die bepaalt dat Cuba een hoop eisen moet voldoen zgn. i.v.m. de mensenrechten, nog steeds niet formeel afgeschaft. In de praktijk staan de Eu-landen wel in de rij om in Havana ontvange te worden en wordt het ene handelsverdrag na het andere met het eiland ondertekend. Toch blijft deze discriminerende eisenbundel (common position) die tegen géén enkel ander land ter wereld bestaat, nog steeds bestaan. Blijkbaar is de mensenrechtensituatie overal elders in de wereld minder zorgwekkend dan in Cuba??

Verder roept de slotverklaring de VS op
- De blokkade volledig op te heffen
- De illegale agressie die nog steeds door de VS-overheid wordt gesubsidieerd ééns en voor altijd te doen ophouden
- Het concentratiekamp en de militaire basis op Guantanamo te sluiten en het grondgebied terug te geven aan de Cubanen

Zoals de meerderheid van de VS-burgers wil. De stockholmconferentie is zeer bezorgd over de plannen met Cuba van Donald Trump. Europa moet hierover ook druk uitoefenen bij de VS.

De Eu wordt ook gevraagd om de VS niet te volgen in hun agressie tegen Venezuela en andere Latijns- Amerikaanse landen. De toenadering tussen Cuba en de rest van het continent wordt toegejuicht en gewezen wordt op de positieve gevolgen daarvan voor het welzijn  de gezondheid en de scholing van de volkeren in die landen. Ook het vredesproces in Colombia is er een gevolg van. Cuba is een positieve kracht in de verbetering van de levensomstandigheden in Latijns-Amerika en toont dat een andere wereld, ten gunste van de 99% mogelijk is.

De aanwezige organisaties engageren zich om meer inspanningen te leveren en beter samen te werken, ook met groepen in de VS zoals Pastors for Peace om deze doelstellingen dichterbij te brengen

(lees de volledige verklaring en het actieplan in bijlage: Engels)