Succesvolle actie tegen de VS-blokkade van Cuba

Op 26 oktober kwamen meer dan 40 middenveldorganisaties en meer dan 100 Belgen en Cubanen die in België wonen op straat tegen de blokkade vanuit de VS tegen Cuba. Verschillende middenveldorganisaties namen het woord. Na meer dan 60 jaar gaat de economische oorlog van de VS tegen Cuba, de langste in de wereldgeschiedenis, onverminderd voort. De bedoeling is om ontbering en ondraaglijke levensomstandigheden te veroorzaken, zodat de Cubaanse bevolking zich tegen haar leiders zou keren.

“De hysterische obsessie van Washington om Cuba te verpletteren sinds de eerste dagen van zijn onafhankelijkheid in 1959 is een van de vreemdste fenomenen in de moderne geschiedenis, maar toch blijft dit bekrompen sadisme ons steeds opnieuw verrassen”, aldus Noam Chomksy.

De laatste maanden is de tol die de Cuba voor deze blokkade betaalt nog opgelopen door de grote schade aangericht door orkaan Ian in september en de zware verliezen aan infrastructuur en olievoorraden in een reusachtige brand in Matanzas in augustus.

Wim Leysen, secretaris van de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba, Geofry Goblet, algemeen secretaris van de CG FGTB, en Lut Cromphout, voorzitster van ACV Puls, Dries Merre van FOS en de socialistische solidariteit en PVDA-PTB-Europarlementslid Marc Botenga hielden korte toespraken. Tot slot nam ook Noemi Rabaza, vicevoorzitter van ICAP (het instituut voor de vriendschap van de volkeren) het woord. Ze bedankte de Belgen voor de opgenomen solidariteit en haalde ook de gevolgen van de blokkade voor zowel Cuba als Europa aan. 

De protestactie werd afgesloten met een salsa pasje onder de professionele leiding van Salsa de Brujas.

Op 2 november zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de 30ste keer een debat en een stemming houden over een resolutie die eist dat de Verenigde Staten het handelsembargo en de andere economische en financiële sancties tegen Cuba opheft.Wij verwachten van onze regering niet meer en niet minder dan dat ze de Cubaanse resolutie voor de opheffing van de economische blokkade ondersteunt.