Tien Cubaanse wetenschappelijke resultaten wereldwijd erkend

Dat Cuba vier veelbelovende covidvaccins aan het ontwikkelen is verbaast velen in de hoogontwikkelde landen. Het mag inderdaad een wonder heten dat een ontwikkelingsland dat bijna 60 jaar lang aan een ijzeren economische blokkade is onderworpen zoveel hoogwaardige medische en biotechnische resultaten weet voort te brengen. Het gratis (hoger) onderwijs en gezondheidszorg en de collectieve inspanningen voor het welzijn van iedereen leidden op Cuba tot een zeer hoogstaande bio-en pharmaindustrie.Toch is daar geen sprake van het bij ons onmisbaar geachte  'vrije ondernemerschap' dat o.a. tot  de huidge onnodige werledwijde vaccinschaarste leidt.Tien producten al van de Cubaanse wetenschap werden onderscheiden met de Gouden Medaille van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO). Het is een erkenning die in 1979 door deze VN-organisatie in het leven is geroepen om de inventieve en creatieve activiteit in de wereld te stimuleren, voornamelijk in niet-geïndustrialiseerde naties. 

  • - Het eerste Cubaanse product dat de Gouden Medaille van de WIPO ontving is het anti-meningokokkenvaccin type B, in 1989. Dat werd ontwikkeld door een groep onderzoekers van het Finlay-instituut voor vaccins, onder leiding van Dr. Concepción Campa Huergo.
  • - In 1996,volgde Policosanol (beter bekend als PPG), een cholesterolverlagend geneesmiddel gemaakt van suikerrietwas door specialisten van het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNIC),
  • - het veterinaire antibioticum Biocide, van het Centrum voor Bioactieve Chemicaliën van de Centrale Universiteit "Marta Abreu" van Las Villas. (2000)
  • - In 2002 werd de prijs toegekend aan het gehumaniseerde monoklonale antilichaam Cimaher, van het Centrum voor Moleculaire Immunologie (CIM) waarmee de groei van tumoren succesvol vertraagd wordt.
  • - en ook aan het product Stabilak, dat de houdbaarheid van rauwe melk zonder koeling verlengt, van het Nationaal Centrum voor Landbouwgeneeskunde (Censa). 

Andere uitvindingen die met de Gouden Medaille van de WIPO werden onderscheiden zijn:

  • - het vaccin tegen Haemophilus Influenzae Type B, een bacterie die ernstige en soms dodelijke hersenvliesontsteking bij zuigelingen en peuters veroorzaakt. Het was het  resultaat van de samenwerking tussen het toenmalige Centrum voor Synthetische Antigenen van de Universiteit van Havana, in samenwerking met de Universiteit van Ottawa, Canada (2006),
  • - apparatuur voor snelle microbiologische diagnose Diramic, van het CNIC, (2007).
  • - Surfacen (pulmonale surfactans)gecreëerd in het Censa, voor de behandeling van Respiratory Distress Syndrome dat bij (premature) pasgeborenen ernstige longschade tot sterfte veroorzaakt  (2007).
  • - Heberprot P, verwezenlijking van het Centrum voor gentechnologie en biotechnologie, bekroond in 2011 waarmee diabetische wonden kunnen worden genezen en amputatie van (delen van) ledematen kan vermeden worden.-Monoklonale antilichamen anticd6 (Itolizumab), van het CIM bestemd voor de behandeling en diagnose van psoriasis, in 2015 

Granma