Trump versterkt de Blokkade: nieuwe reis- en handelsbeperkingen

De gekende anti-Cuba congresleden Marco Rubio en Díaz-Balart zitten achter deze nieuwe sancties zegt senator Patrick Leahy die de maatregelen betreurt. Ook de Nationale raad voor Buitenlandse handel vindt deze nieuwe strafregels een vergissing.De maatregelen die door de Trump-administratie werden uitgevaardigd gaan op donderdag 9/11 al in. Hiermee wordt een duidelijke breuk gemaakt met de voorzichtige toenadering tussen beide landen onder Obama.

Het State Department (Buitenlandministerie), de Thesaurie (Ministerie Begroting) en het Ministerie van Handel maakten ‘gecoördineerde acties’ bekend als de implementatie van het besluit van Trump van 16 juni. Het gaat over verdere inperking van financiële transacties en van uitwisselings- solidariteits- en educatieve reizen. Ook de bewegingsvrijheid van Cubaanse functionarissen wordt ingekrompen en de definitie van ‘ongewenste regeringsafgevaardigden’ uitgebreid.

Het is voortaan voor VS-burgers verboden handel te drijven met meer dan 180 Cubaans entiteiten die op een lange lijst voorkomen en alle nog toegestane reizen moeten georganiseerd worden door organisaties die onder VS-jurisdictie vallen. Het wordt die reisorganisaties verboden rechtstreekse betalingen te doen aan meer dan 100 hotels, jachthavens en winkels. Individuele niet academische educatieve reizen worden opnieuw verboden en groepsreizigers moeten steeds begeleid worden door een VS-gids.

De maatregelen komen precies een week nadat alle tanden ter wereld, op Israël na, in de VN de 55 jaar oude blokkade van de VS tegen het eiland nogmaals hebben veroordeeld. De restricties doorkruisen ook de groeiende interesse van verschillende economische, commerciële een academische sectoren in de VS om de banden met het eiland te versterken. Ze zijn ook manifest tegen de wil van een meerderheid van VS-burgers die de totale opheffing van de blokkade willen.

De organisatie.’Engage Cuba’ betreurt dat Trump de agenda van twee congresleden uitvoert. Bovendien verhinderen de maatregelen dat de private sector in Cuba vanuit de VS gesteund wordt, wat Trump nochtans voorstelde in zijn beruchte 16 juni toespraak. De bijkomende blokkademaatregelen zullen bovendien ook in de VS voor miljoenen misgelopen dollars uit handel zorgen en duizenden jobs, zei Williams, de woordvoerder van de groep. Een studiegroep van bedrijfsleiders, economisten en experten maakten onder impuls van ‘Engage Cuba’ een studie over de impact van een dergelijke stap achteruit in de handelsrelaties tussen beide landen.

Hun berekeningen wijzen op een verlies van 1.6 miljard dollar en 12.295 jobs gedurende het mandaat van Trump. Daar waar de voorzichtige handelsmogelijkheden die door Obama werden gecreëerd in de VS voor economische groei en werkgelegenheid zorgden. Vooral de plattelandsregio’s in de VS zullen onder verdere reis- en handlesbeperkingen lijden, want ze zijn meer afhankelijk van agro business, en maritieme activiteiten. Vooral de zuidelijkste staten: Florida, Louisiana, Texas, Alabama, Georgia en Mississippi, daar waar Trump de meeste electorale steun heeft. De schade voor de VS-landbouwers bedraagt 5,9 miljard dollar per jaar door gederfde exportinkomsten

Ook senator Patrick Leahy bekritiseerde de nieuwe maatregelen. Ze doen hem denken aan de koude oorlogstijden. “Dergelijke maatregelen kan je verwachten van een paranoïd totalitair regime, niet van een democratie als de onze”. Hij had het verder over hypocriete ideologen van het Witte Huis die pestmaatregelen uitvaardigen die er ver over zijn. Cuba vormt voor ons niet de minste bedreiging. De maatregelen zullen nieuwe ondernemers en het Cubaans volk nodeloos treffen, besloot Leahy

Collin Laverty, voorzitter van ‘Cuba Educational Travel’ zei nog dat de sancties moeten dienen om een kleine minderheid in Florida te behagen en verder alleen maar schadelijk zijn voor de werkers en families in zowel de VS als in Cuba.

Cubadebate