Vaccinatie moet half juni heel de provincie Havana bereiken

Hoewel de covidpandemie tot nog toe 25 keer minder slachtoffers maakte in Cuba dan in ons land (6 juni: 1.025 tegen 25.033 op een nagenoeg even grote bevolking) is de situatie – vnl in de hoofdstad - de laatste maanden zorgwekkend. Het aantal besmettingen stijgt licht in het land maar sterker in Havana en de positiviteitsratio ligt vandaag  op 5,64% terwijl de laatste week ong 10 overlijdens per dag zijn. Versnelde vaccinatie is dus de boodschap.

Daarom werd besloten de inenting met de drie doses van het kandidaat-vaccin Abdala uit te breiden naar alle gemeenten van Havana, vanaf de tweede helft van juni. De minister van Volksgezondheid, José Ángel Portal Miranda, legde uit dat het doel is dat tegen eind juni de totale te vaccineren bevolking van Havana ten minste één dosis Abdala zal hebben ontvangen, en meer dan 50% twee doses. Tegen eind juli zal de totale bevolking van de hoofdstad die moet worden gevaccineerd, het schema met drie doses hebben doorlopen, aldus het hoofd van het ministerie van Volkgsgezondheid (MINSAP).

Eerste minister Manuel Marrero Cruz waarschuwde echter dat deze maatregel geen versoepeling van de genomen hygiënisch-sanitaire maatregelen kan betekenen; "een gevaccineerde persoon kan drager en overbrenger van COVID-19 zijn".

"We mogen niet vergeten dat de hele bevolking van 0 tot 18 jaar en duizenden andere mensen die niet in aanmerking komen omdat ze verschillende pathologieën hebben, op dit moment niet kunnen worden ingeënt. Daarom zullen zij in een toestand van tijdelijke kwetsbaarheid blijven. (…) De huidige omstandigheden vragen om over te gaan naar een ander moment van actie, van grotere effectiviteit en efficiency, en daarvoor moeten we de werkmethoden herzien en de werking van de provinciale tijdelijke groep versterken".

Een regeringscommissie bezocht tien gemeenten die op dit moment het meest te kampen hebben met de pandemie, werkte met meer dan 200 entiteiten en nam contact op met meer dan 3.000 personen, naast uitwisselingen met voorzitters van volksraden en districtsafgevaardigden.

De succesvolle ontwikkeling van de vaccinatie die in mei in verscheidene gemeenten van Havana van start ging, bezorgde eind vorige maand 700.000 inwoners van Havana ten minste één dosis Abdala.

In de hoofdstad werden 1.021.104 doses toegediend van de twee Cubaanse kandidaat-vaccins; daarvan hebben 606.728 mensen de eerste dosis gekregen, en 346.362 mensen hebben reeds de tweede dosis gekregen, terwijl 68.014 mensen de derde dosis toegediend kregen.

MINSAP meldt dat zowel Abdala als Soberana 02 uitstekende kwaliteitsresultaten blijven boeken.Gezien de hoge incidentie van COVID-19 in het gebied, op een aanhoudende manier, was men van mening dat het kandidaat-vaccin Abdala, dat een korte toepassingscyclus heeft (0-14-28 dagen) beter geschikt is. Bovendien is de productie ervan zo ver gevorderd is dat een interventie van deze omvang kan worden ondernomen.

Het plan voor de gemeenten in Havana waar men nog niet is begonnen, omvat een eerste fase, waarin het vaccin zal worden toegepast in Oud-Havana; een tweede fase, waarin het zal worden gebruikt in Centro Habana, Marianao, Cerro en Diez de Octubre; en een derde fase, in Plaza, La Lisa en Playa, voor een totale bevolking van 854.860 mensen.

Telesur