Van 1 januari 1959 tot 1 januari 2023: de Cubaanse Revolutie vindt zichzelf telkens uit zonder aan haar continuïteit in te boeten

Op 1 januari vieren de Cubanen 64 jaar Revolutie. 64 jaar lang al waarin er gebouwd wordt aan een rechtvaardige samenleving. Want op 1 januari 1959 slaagde de revolutionaire beweging van Fidel Castro en Che Guevara erin het zwaar onderdrukte Cubaanse volk te organiseren en Batista, marionet vanuit de Verenigde Staten, van het eiland te verdrijven.

Tot op vandaag zetten ze fier hun unieke socialistische project verder. De Cubaanse Revolutie leidde tot ongelooflijke resultaten. Als land uit het Zuiden, met een loodzware koloniale erfenis, heeft de Cubaanse Revolutie de ganse wereld getoond dat je niet rijk hoeft te zijn om de grondrechten - zoals goede gezondheid, onderwijs, cultuur - van je bevolking te garanderen. Het draait om keuzes en een fundamenteel andere aanpak van de samenleving: mensen primeren er boven winsten.

Stel je voor wat de Cubanen nog meer hadden gerealiseerd zonder de wurgende economische en financiële blokkade van de Verenigde Staten? Ook die gaat in 2023 al haar 61ste jaar in: het langslopende sanctieregime in de wereldgeschiedenis.

Vandaag bevindt Cuba zich in woelig vaarwater. Zijn COVID beleid was trouw aan zijn socialistische principes gericht op het redden van elk mensenleven. Dit stond in schril contrast met andere landen, zoals Brazilië. De Cubaanse regering heeft diep in de buidel moeten tasten en de decennia door blokkade getroffen economie rekende heel hard op een relance ná COVID. Die kwam er niet. De wereld werd meegesleurd in de zoveelste cynische oorlog. Die deed de prijzen van grondstoffen en voedsel exploderen. VS-president Biden liet alle blokkade verscherpingen die zijn voorganger Trump had ingesteld intact. Van de VS wordt nu niet veel meer verwacht. De Cubaanse toeristische sector komt heel traag terug op gang. Maar steeds heftiger wordende natuurfenomenen zoals de bliksem die de grootschalige brand in de olie opslagplaats in Matanzas veroorzaakte en de verwoestende passage van orkaan Ian zetten de veerkracht van de Cubaanse bevolking extra onder druk.

Dat Cuba vandaag goed stand houdt, onderhevig aan zo veel economische en ecologische uitdagingen, mogen we niet beschouwen als de gewoonste zaak ter wereld. Het is een uiting van de ongelooflijke veerkracht van het Cubaans socialisme. De 25 reizigers die in 2022 met cubanismo.be naar Cuba trokken hebben die volharding en veerkracht leren kennen. Het werd daardoor voor hen een heel krachtige reiservaring.

De Cubanen slaan zich er door in uiterst moeilijke omstandigheden met een breed gedragen vertrouwen in hun Cubaanse overheid. Dat is ongelooflijk straf!

De sociale verworvenheden van de Cubaanse Revolutie zijn het fundament van dit vertrouwen. Deze verworvenheden moeten overeind blijven. Voor Cuba én de wereld. Opdat de Cubaanse Revolutie ook de volgende generaties kan blijven inspireren.

Onze Cubaanse kameraden kunnen onze solidariteit vandaag meer dan ooit gebruiken. Wij staan voor hen klaar.

In 2023 willen we de strijd tegen de blokkade versterken. Jullie kunnen op ons rekenen.

 

Viva Cuba!