Verklaring Cubaans ministerie van Buitenlandse Zaken: Cuba terug op lijst van staten die terrorisme steunen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt in de krachtigste en meest absolute termen de frauduleuze kwalificatie van Cuba als staatssponsor van terrorisme, zoals de regering van de Verenigde Staten die in al haar cynisme en schijnheiligheid aangekondigd heeft.Al maandenlang wordt gespeculeerd over de mogelijkheid om ook Cuba op de unilaterale lijst van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken te plaatsen, waarop zonder enig mandaat of legitimiteit en zonder echte motivatie m.b.t. het terrorisme en de nasleep ervan landen geplaatst worden, als een instrument van laster, om economische dwangmaatregelen toe te passen tegen naties die weigeren voor de grillen van het Amerikaanse imperialisme te buigen.
De aankondiging van staatssecretaris Michael Pompeo is een hooghartige daad van een in diskrediet geraakte, oneerlijke en moreel failliete regering. Het is ongetwijfeld bekend dat deze daad in werkelijkheid bedoeld is om extra hinderpalen op te werpen voor elk vooruitzicht op herstel dan ook in de bilaterale betrekkingen tussen Cuba en de Verenigde Staten.

Cuba is geen staatssponsor van terrorisme, dat is een waarheid die door iedereen erkend wordt. Het officiële en bekende beleid en het onberispelijke gedrag van ons land is de afwijzing van terrorisme in al zijn vormen en uitingen, en zeker het staatsterrorisme, door wie dan ook, tegen wie dan ook en waar dan ook gepleegd. 

Cuba is een staat die het slachtoffer is van terrorisme en onze bevolking heeft er met haar eigen bloed onder geleden, ten koste van 3.478 doden en 2.099 zwaar gehandicapten, als gevolg van daden gepleegd door de regering van de Verenigde Staten of die vanaf het grondgebied van de Verenigde Staten met goedkeuring van de officiële overheden gepleegd en gesponsord werden. Wij Cubanen verwerpen met minachting elk manoeuvre dat gericht is op het manipuleren van zo'n gevoelige kwestie, voor lasterlijke oogmerken van politiek opportunisme.