Verklaring van de buitenlandministers van ALBA op hun 15de top in Havana

De Bolivariaanse Alliantie van de Volkeren van de Americas (ALBA) protesteert tegen de buitenlandse inmenging onder leiding van de door de VS gedomineerde Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Venezuela.De ALBA werd in 2004 opgericht door Cuba en Venezuela. Naast de stichters zijn ook Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua en Barbados, Sint Vincent en Grenada lid (Honduras was het tot aan de staatsgreep van 2009).

Tijdens de ALBA-top in Havana legden de buitenlandministers van de lidstaten de volgende verklaring af:

We verwerpen de agressie en manipulatie waarvan de Bolivariaanse zusterrepubliek van Venezuela het slachtoffer is en de leugens en misleiding die haar soevereiniteit, onafhankelijkheid en stabiliteit bedreigen en ook die van de hele regio.

We veroordelen het interventionistische, illegale en imperialistische gedrag van de secretaris-generaal van de OAS en zijn pogingen om het soevereine recht van de Venezolaanse natie op een participatieve democratie vastgelegd in de Bolivariaanse grondwet te blokkeren. Die grondwet is nochtans geheel in overeenstemming met het charter van de VN en de proclamatie van Latijns-Amerika en de Caraïben als een vredeszone.

We eisen dat de OAS, de zelfbenoemde garant voor de democratie in de hemisfeer, opheldering geeft over haar politieke selectiviteit enerzijds in het ondersteunen van staatsgrepen en subversie tegen de progressieve en revolutionaire regeringen verkozen door het volk, en anderzijds hun stilte over verdwijningen van en moorden op journalisten, politieke en sociale leiders.

We roepen de OAS op hun schuldige stilte over de bouw van de muur tegen Mexico en de Americas, en over de massieve deportaties van Latino's die de armoede en onveiligheid ontvluchten, op te heffen. In het bijzonder over die deportaties die gezinnen uiteenrukken en kinderen onbeschermd achterlaten.

We veroordelen de pogingen van de OAS om tegen Venezuela te ageren onder de valse beschuldiging van 'bedreiging van de collectieve vrede en stabiliteit'. Ook de gepolitiseerde en scheve criteria de interventionistische taal en praktijken die in het verleden tot agressie, invasies en militaire bezettingen heeft geleid en tot wrede dictaturen in onze hemisfeer veroordelen we.

We steunen de Bolivariaanse revolutie die rechten en waardigheid van miljoenen mensen binnen en buiten de grenzen heeft hersteld. We zijn dankbaar voor haar genereuze solidariteit, moed en verzet; haar inspanningen voor eenheid en regionale integratie en we delen hun idealen van democratie, sociale rechtvaardigheid en steun aan de onderdrukten waar ook ter wereld.

We erkennen de inspanningen van de Venezolaanse regering voor de ontwikkeling en de voorspoed van haar natie, in samenwerking met de sociale sectoren van de samenleving en haar bereidheid om zich in te zetten voor een brede inclusieve constructieve interne dialoog, vrij van inmenging van buitenaf met het doel oplossingen te vinden voor de belangrijkste problemen van het leven van haar burgers. Ook de onvermoeide inspanningen van President Nicolas Maduro’s regering en van hemzelf om de nationale dialoog te voeden en conflicten op te lossen, krijgt onze waardering.

We appreciëren de standvastigheid van het moedige Venezolaanse volk en van de burgerlijk-militaire eenheid, sterke bolwerken van de bevrijdende Bolivariaanse ideologie.

We herhalen dat eenheid en gezamenlijke inspanningen ons in staat zullen stellen om het hoofd te bieden, in betere omstandigheden, aan alle bedreigingen voor onze regio. Er is dringend nood aan strijd om het verenigde Latijns-Amerika en Caraïben, gekenmerkt door respect, vriendschappelijke relaties en samenwerking, die werd uitgedrukt inde verklaring van de regio als Vredeszone, te vrijwaren.

We herbevestigen onze diepe overtuiging dat de verdediging van de onafhankelijkheid van Venezuela gelijk staat met de verdediging van de onafhankelijkheid, eenheid en stabiliteit en ontwikkeling van onze hele regio.

Nu is de tijd voor eenheid, vrede en hoop!

Havana, 10 april  2017

Cubadebate