VS volledig geïsoleerd door de wereld in stemming tegen de blokkade tegen Cuba

184 landen veroordeelden in de Algemene Vergadering van de VN op 23 juni de 60 jarige blokkade van de VS tegen het eiland. Colombia, Brazilië en Ukraine onthielden zich en enkel Israël en de VS zelf stemden tegen de resolutie “Noodzaak een einde te stellen aan de economische, handels en financiële blokkade opgelegd door de VS tegen Cuba"

Zo haalde Cuba een klinkende overwinning met de zo goed als unanieme goedkeuring. President Miguel Diaz Canel dankte de internationale gemeenschap en schreef: “De bokkeerders blijven zonder argumenten achter en de solidaire landen versterken hun steun”

Het trio onthouders samen met de éne tegenstemmer kunnen moeilijk als de kampioenen van de wereldwijde mensenrechten gezien worden en onderstrepen op die manier pijnlijk dat de VS met hun koppig volgehouden barbaarse blokkade echt de afkeuring van de hele wereld over zich heen krijgen. De Colombiaanse ex president Samper noemde de onthouding van zijn land schandalig.

Dat Biden nog helemaal niets deed aan de enorme verscherping van de blokkade, wordt door verschillende landen aan de kaak gesteld. De draad van de beginnende detente met Cuba die Obama had ingezet en die Trump abrupt afknipte, wordt door zijn toenmalige vicepresident (voorlopig ?) helemaal niet opgenomen. Zeker m.b.t. de Latijns-Amerikaanse buitenlandpolitiek neemt hij nauwelijks afstand van Trump. Nu de bevolking daar steeds meer progressieve en linkse leiders aan de macht brengt, dreigt Biden de States nog verder te vervreemden van hun zgn. ‘natuurlijke invloedssfeer’. Die proberen ze niet enkel in Cuba maar ook in Nicaragua en Venezuela met illegale blokkades onder de duim te houden. Ze saboteren daarmee ook actief de strijd tegen de pandemie in die landen, ronduit misdadig gedrag.

De wereldwijde acties tegen de blokkade moeten daarom meer dan ooit krachtig doorgaan.