VS zet VN lidnaties onder druk om nakende resolutie voor de opheffing tegen de blokkade niet goed te keuren

Op woensdag 31 oktober wordt er opnieuw gestemd in de Algemene Vergadering van de VN over een resolutie ingediend door Cuba die een einde aan de economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba, bepleit.  De voorbije jaren heeft de Algemene Vergadering deze resolutie zo goed als unaniem goedgekeurd, op de VS en Israël na. De VS-administratie doet er dit jaar wel alles aan om daar een stokje tussen te steken en legde 8 amendementen voor. Daarbovenop circuleert er ook een nota voor de VN-landen waarin ze onder druk gezet worden dit jaar niet te stemmen voor de opheffing van de blokkade. Wij waren verontwaardigd toen we dat vernamen. De VS heeft Cuba geen les te spellen als het aankomt op de geest van dialoog en wederzijds respect.  Ze verwerpen het multilateralisme en zien af van internationale verplichtingen zoals de nucleaire overeenkomst met Iran en de overeenkomst van Parijs. De VS hebben zich teruggetrokken uit de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (UNESCO) en de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe de Amerikaanse regering haar belangen oplegt aan de rest van de internationale gemeenschap. We schreven daarom in naam van de Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba een brief aan Premier Michel, met de vraag zich niet onder druk te laten zetten.

----------

Aan de heer Charles Michel,

Eerste minister

cc: de heer Didier Reynders, vice-premier en minister van Buitenlandse en Europese Zaken.

Brussel, 25 oktober 2018

Geachte,

Op 24 oktober 's nachts vernamen we dat de Amerikaanse regering in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York een document heeft verspreid met daarin acht amendementen op de Cubaanse resolutie "Noodzaak om een einde te maken aan de economische, commerciële en financiële blokkade tegen Cuba." De voorbije jaren heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties deze resolutie zo goed als unaniem goedgekeurd.

Deze stap van VS probeert de aandacht af te leiden van een kwestie die van het grootste belang is voor Cuba en de rest van de internationale gemeenschap. De blokkade tegen Cuba is eenzijdig, in strijd met de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties en de extraterritoriale werking ervan is in strijd met de regels voor de vrijhandel.

De door de Verenigde Staten ingediende amendementen hebben betrekking op kwesties die verband houden met de agenda voor duurzame ontwikkeling voor 2030, een aspect waarin Cuba één van de meest vergevorderde landen is, ondanks het feit dat de blokkade het belangrijkste obstakel vormt voor de economische ontwikkeling van dat land. De blokkade leidt tot ontberingen en beperkingen in verschillende sectoren voor dit kleine Caribische en Latijns-Amerikaanse land. Tegelijk staat Cuba over heel de wereld bekend voor zijn internationale solidariteit.

De Verenigde Staten zijn niet goed geplaatst om de morele positie van Cuba in twijfel te trekken. Ze verwerpen het multilateralisme en zien af van internationale verplichtingen zoals de nucleaire overeenkomst met Iran en de overeenkomst van Parijs. De VS hebben zich teruggetrokken uit de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (UNESCO) en de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dit zijn allemaal voorbeelden van hoe de Amerikaanse regering haar belangen oplegt aan de rest van de internationale gemeenschap.

Het is algemeen bekend dat de blokkade geen bilaterale aangelegenheid is tussen de Verenigde Staten en Cuba. De extraterritoriale toepassing ervan treft ook burgers en entiteiten in veel landen. Op 24 oktober had de Belgische Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba een ontmoeting op de Federale Overheidsdienst voor Buitenlandse Zaken, Samenwerking en Ontwikkeling; we overhandigden er een dossier over de extraterritoriale toepassing van de blokkade door vier banken in België: BNP-Paribas-Fortis, ING, Argenta, en Triodos weigeren bankoverschrijvingen bestemd voor humanitaire hulp naar Cuba uit te voeren.

Ondanks de EU-Verordening 2271/96 en de recente actualisering 2018/2771/03 mbt de niet-toepassing van maatregelen met extraterritoriale effecten in de EU, verandert de situatie niet. De Verenigde Staten laten hun belangen prevaleren ten koste van die van de Europese en in dit geval de Belgische burgers.

De blokkade treft de normalisering van de bilaterale banden tussen België en Cuba, van Belgische zakenlieden die relaties met Cuba onderhouden en van Belgische burgers die naar het eiland reizen. Zij tasten de geest van samenwerking en dialoog, vastgelegd in het gelijknamige akkoord, tussen de Europese Unie en Cuba.

Met betrekking tot het verzoek van de VS aan de VN-lidstaten om hun stemgedrag tegen de blokkade te wijzigen, dringen wij er bij de Belgische regering op aan om niet toe te geven aan de druk, haar positieve stem voor de Cubaanse resolutie te handhaven en de door de VS voorgestelde amendementen te verwerpen.

Enkel met een goedkeuring van de Cubaanse resolutie en een verwerping van de VS-amendementen kan België tonen dat we, hoewel we een klein land zijn, niet toegeven aan de druk van grote mogendheden of aan de eenzijdige belangen van de Verenigde Staten.

Vriendelijke groeten,

Wim Leysens

Secretaris

Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba