Waals minister Marcourt in Cuba

Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt is afgelopen dinsdag in Havana aangekomen voor een zending in het kader van de economie en het wetenschappelijk onderzoek van Wallonië en Brussel. Hij zal er de historische banden met het eiland bevestigen en de markt aftasten.

Hij wordt vergezeld door vertegenwoordigers van een vijftiental Waalse en Brusselse bedrijven. België staat - voor de zesde keer sinds 2002 - op de Internationale Beurs van Havana. De laatste maanden hebben verschillende internationale en Belgische leiders zich naar de Cubaanse hoofdstad gerept om de aan de gang zijnde diplomatieke ontdooiing te beklemtonen en hun land een plek te geven op een ontluikende markt.

La Wallonie parie notamment sur la flexibilité de ses PME pour s'adapter rapidement aux transformations du régime cubain. La volonté de ce régime de se démarquer de l'économie mondiale en prônant un développement progressif et durable pourrait trouver écho dans la politique wallonne d'économie circulaire.

Wallonië mikt op de flexibiliteit van zijn kmo's om zich snel aan de veranderingen van het Cubaanse bestel aan te passen. De wil van Cuba om zich in de internationale economie in te schakelen en zich stapsgewijs en duurzaam te ontwikkelen zou weerklank kunnen vinden in het Waalse beleid van circulaire economie.

Bron: RTBF