Washington steunt de putschistische oppositie in Venezuela in naam van de democratie …

John Kerry spreekt met een dubbele tong: hij vindt de hervatting van de dialoog tussen Washington en Caracas dringend, maar tegelijk ondersteunt hij openlijk de oppositie. De Bolivariaanse regering is woest en de leiders van de andere Latijns-Amerikaanse landen drukken hun afkeuring uit.

Kerry pleit voor een referendum tegen Maduro terwijl hij een dialoog wil tussen beide landen,..? Volgens Salim Lamrani, expert over Latijns-Amerika, zijn de VS al tegen de Venezolaanse democratie gekant sinds Chavez aan de macht kwam:

“Herinner je dat ze toen ook al de oppositie steunden. Toen Chavez toch aan de macht kwam in 1999 probeerden ze hem te temmen en toen dat niet lukte ondersteunden ze openlijk de staatsgreep van 11 april 2002. Slechts twee landen ter wereld erkenden onmiddellijk de junta die gedurende 48u de verkozen president van de macht verdreef: de VS en Spanje. Kerry’s discours is nogal paradoxaal. Er bestaat toch zoiets als het internationale recht dat stelt dat een land zich niet in de interne zaken van een ander land mag mengen.”

Venezuela heeft al jaren met een diepe crisis te maken en de relaties met de VS zijn al 8 jaren opgeschort. Waarom kiest Washington dit ogenblik uit om ‘de banden met Caracas te herstellen’?” Lamrani denkt dat het zeker geen toeval is.

“Het hoort bij de ‘soft-power’ strategie van Obama. De VS willen de schijn wekken dat ze bemiddelen in het interne Venezolaanse conflict. In werkelijkheid kiezen ze openlijk kamp tegen de democratie. Hoe ze ook politiek oordelen over de Venezolaanse conflicten, alle waarnemers zijn het erover eens dat de Venezolaanse oppositie aanstuurt op een staatsgreep. Ze zijn er sinds 1999 nooit in geslaagd een presidentiële verkiezing te winnen, en willen nu hun wil met geweld opdringen aan de Venezolaanse bevolking”

De steun van de VS voor een afzettingsreferendum wordt zeer slecht gezien door de leiders van Venezuela ’s buurlanden. Evo Morales van Bolivia richtte zich tot Kerry en herinnerde er hem aan dat “ Latijns-Amerika niet de achtertuin van de VS is”. De steun van de buurlanden voor Caracas is groot in de meeste Latijns-Amerikaanse landen.

“De VS staan geïsoleerd in het continent m.b.t. Venezuela, net zoals ze geïsoleerd stonden m.b.t. Cuba. De overgrote meerderheid staat op het respect voor de soevereiniteit van elk land. Ze hebben allemaal de interventies van Washington in hun interne aangelegenheden meegemaakt gedurende de tweede helft van vorige eeuw, en dat willen ze niet meer accepteren. M.b.t. Venezuela gaat het daarom ook over meer dan over de ideologie van haar regering. Ook de landen die die niet delen verwerpen resoluut een buitenlandse inmenging”

Een land in crisis, een gebrek aan democratie volgens Washington en niet dan ‘goeie intenties’. Een ‘déjà vu’ en niet alleen in dit continent. Het wordt tijd nog eens goed te kijken naar het internationale recht.

Sputniknews