Wat heeft Cuba uit 2021 geleerd, en hoe kijkt het naar 2022?

2021 was ook voor de Cubanen een bijzonder zwaar jaar, en ze kijken dan ook hoopvol naar 2022. Partijleiding en parlement kwamen daarover in december bijeen. Waarover gingen de discussies en voor welke uitdagingen staat het eiland in zijn 63e jaar van de Revolutie? De uitdagingen voor 2022 zijn niet min: de partijwerking verbeteren, de pandemie onder controle houden, de economie uit het slop halen, werk maken van de gemeentelijke autonomie, en in februari een referendum over het nieuwe familiewetboek. We geven na dit korte inleidend artikel deze week een toelichting in drie korte artikels.Na een korte uitleg over de partijstructuren gaan we in het eerste artikel in op de zitting van de partijleiding (16-17 december), waarop nieuwe regels voor de partijstructuren en -werking werden bediscussieerd. De werking van de CDR’s (de comités voor de verdediging van de revolutie) en de FMC (de vrouwenfederatie) vernieuwen en aan de nieuwe omstandigheden aanpassen vormde een ander agendapunt. Al deze organisaties zijn nauw met elkaar verbonden en van cruciaal belang voor het socialistisch project.

In een tweede artikel starten we met een reeks straatinterviews en werpen we een blik op de economie. Concrete cijfers schetsen een beeld van inflatieperikelen, de bevoorradingsproblemen voor de bevolking en de plannen voor 2022. Ondanks de voortdurende economische, financiële en commerciële agressie van de VS-blokkade zijn er lichtpuntjes.

Het derde artikel ten slotte geeft het woord aan partijvoorzitter en president Díaz-Canel. In zijn toespraken op de partijbijeenkomsten en in het parlement maakt hij de balans op van een weeral bewogen jaar, trekt enkele lessen en dankt hij de internationale solidariteitsbeweging.

Wat vind je van de artikels? Zend ons je commentaar en vragen, zodat we je nog beter kunnen informeren. erwin@cubanismo.be