Werken in Cuba: meer mensen aan de slag, maar grote uitdagingen blijven

In 2022 groeide het aantal Cubaanse werknemers met meer dan 220 000 mensen. De arbeidsmarkt blijft kampen met niet ingevulde vacante betrekkingen, ondertewerkstelling en ontoereikende lonen.

Op het einde van 2022 telde Cuba naar schatting meer dan 4 653 000 werknemers, waarvan 39% vrouwen. 34% van de vrouwen hebben geen betaalde job. Het tekort aan crèches speelt hierin een rol.

Van de 226 704 nieuwe arbeidskrachten hadden er 172 000 voordien geen werk; 80 000 van hen ging aan de slag in de staatssector, 146 000 in de privésector.

De overheid heeft de taak om in werkgelegenheid te voorzien, maar dat is geen eenvoudige klus. Vele werkplaatsen kampen met een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten en ook de ontoereikende lonen wegen op de motivatie om een job aan te nemen. De regering moedigt de mensen dan ook aan om meerdere jobs te combineren. De gesubsidieerde sector kampt dan weer met ondertewerkstelling (mensen die betaald worden zonder reële arbeidsprestaties).

De informele economie vormt ook een probleem. De regering is van plan om die aan te pakken, niet zozeer door een heksenjacht op ‘zwartwerkers’ te organiseren maar wel door het probleem in kaart te brengen, de werknemers te beschermen en de werkgevers te responsabiliseren. Zo wil men ook de onbetaalde studentenjobs bannen.

Een en ander viel te horen op de jaarlijkse evaluatievergadering van premier Marrero Cruz,  viceminister en minister voor Economie en Planning Gil Fernández en Fonseca Quesada, nationaal directeur Werk van het ministerie van Werk en Sociale Zekerheid.

Bron: Granma, 4 april 2023