Het heeft, vooral door de blokkade die ook vanuit Europa vervoer naar Cuba erg moeilijk maakt, veel meer voeten in de aarde gehad dan we wilden, maar nog dit jaar  wil Cubanismo.be samen met jou een container vol medisch materiaal verzenden naar de Cubaanse gezondheidsvakbond SNTS in Cienfuegos. 

Dankzij de verkoop van onze lekkere paaseitjes in april maakten we een mooi begin van het nodige bedrag voor de verzending van het materiaal. Om alle kosten te dekken is er nog extra steun nodig.

Vandaag kwamen meer dan 2000 mensen van allerlei verenigingen en strekkingen: Christenen en vrijzinnigen, Noord-Zuid bewegingen, vakbonden en Vredesorganisaties, ....  in Brussel bijeen om een halt toe te roepen aan de steeds verder uit de hand lopende militaire escalatie in Oekraïne. Wij willen ernstige en intensieve diplomatieke inspanningen om snel een eind te maken aan de slachting van soldaten en burgers ipv het opvoeren van de oorlogstaal en de oorlogsdaden.

De opname van Cuba op de Amerikaanse lijst van 'sponsorstaten van terrorisme' heeft de mogelijkheden om essentiële goederen voor de bevolking te kopen verder beperkt. Noam Chomsky en Vijay Prashad wijzen erop dat Cuba desondanks een van de eerste landen was die medische hulp boden ter plaatse in Turkije. BEKIJK HIER DE VIDEO VAN DWM

Cubaanse gezondheidswerkers op een open missie in Turkije verlenen eerstelijnsgezondheidszorg aan en voeren operaties uit bij inwoners van de door aardbevingen getroffen gebieden in het land.

Cuba maakt op dit moment een uiterst moeilijke tijd door. Hoe slaagt dit eiland erin om ondanks alles stand te houden? Wat zijn de uitdagingen op het terrein en hoe worden ze aangepakt? We legden onze vragen voor aan Rogelio Polanco, hoofd van het Departement Ideologie van de Cubaanse Communistische Partij. Dit is het derde deel van het interview.

Aanstaande zondag 26 februari vindt in Brussel een vredesbetoging plaats onder de noemer "Stop War In Ukraine". Verschillende organisaties scharen zich achter het initiatief dat drie hoofdeisen verdedigt: stop de oorlog, staakt-het-vuren, vredesonderhandelingen.

Cuba maakt op dit moment een uiterst moeilijke tijd door. Hoe slaagt dit eiland erin om ondanks alles stand te houden? Wat zijn de uitdagingen op het terrein en hoe worden ze aangepakt? We legden onze vragen voor aan Rogelio Polanco, hoofd van het Departement Ideologie van deCubaanse Communistische Partij. Dit is het tweede deel van het interview.

In juli 2022 trokken 25 cubanismo-leden naar Cuba. Hun ervaringen kun je nu lezen in de reisbrochure “Cuba vive! Bezoek aan een koppig eiland.”

De reisbrochure is beschikbaar onder een mooie papieren versie en als PDF.

We kozen voor een ‘multimedia-aanpak’: in de papieren versie kun je via QR-codes naar de website van cubanismo.be gaan en extra informatie krijgen; in de PDF-versie volstaat een eenvoudige klik op de link.

Ter ondersteuning van het solidariteitswerk verkopen we de reisbrochure aan 5 euro. (zonder verzending)

Het Cubaanse parlement maakte eind vorig jaar zijn ontwerpwet “sociale communicatie” bekend. De nieuwe wet reguleert de communicatie via papier en sociale media en maakt reclame en private media mogelijk.

Lees HIER het interview met Julie Steendam en isabelle Vanbrabant:
Cuba, goed voor 0,07 procent van de uitstoot, hanteert een van de meest ambitieuze klimaatplannen ter wereld.

KLIK HIER OM HET BOEK TE BESTELLEN

Cuba maakt op dit moment een uiterst moeilijke tijd door. Hoe slaagt dit eiland erin om ondanks alles stand te houden? Wat zijn de uitdagingen op het terrein en hoe worden ze aangepakt? We legden onze vragen voor aan Rogelio Polanco, hoofd van het Departement Ideologie van de Cubaanse Communistische Partij. Dit is het eerste deel van het interview.

Pagina's