Cuba, met syndicale groeten

€3,00

Zijn er in Cuba representatieve en onafhankelijke vakbonden? Hoe zijn ze georganiseerd? Kunnen ze het economische en politieke beleid beïnvloeden? Voor welke uitdagingen staan ze? Waarom en hoe organiseren Belgische vakbondslui solidariteitsacties met hun Cubaanse collega’s? Dit boekje biedt je antwoorden op deze en andere, kritische vragen en laat ook Cubaanse vakbondsafgevaardigden zelf aan het woord.

Erwin Carpentier is vertaler, vak-bondsmilitant van de ACOD (AMiO)
en bestuurslid van Initiatief Cuba Socialista (ICS) waar hij verantwoordelijk is voor de relaties met de vakbonden. Hij bezocht Cuba verscheidene keren. Hij volgt de Cubaanse media op de voet en publiceert regelmatig op www.cubanismo.net.

Toon Danhieux werkt in de bijzondere jeugdzorg, is militant van de LBC en webmaster van www.cubanismo.net.

Marc Vandepitte is leraar, COC-hoofdafgevaardigde en auteur van diverse boeken en artikels over Cuba.

een uitgave van Cubanismo.be

sept 2013 - 155 p - vierkleurendruk met talrijke mooie foto's

Als je het boekje online bestelt is de prijs € 3 + € 1,68 verzendingskosten

Synopsis: Cuba, met syndicale groeten

ICS doet een boekje open over de Cubaanse vakbond en de syndicale solidariteit uit België


In 2009 maakte Initiatief Cuba Socialista (ICS) het boekje Cuba, een andere reis is mogelijk, waarmee het de reiziger een beknopte handleiding wou geven om het sociaal experiment Cuba te helpen begrijpen. In 2010 volgde Cuba, revolutie met een groen hart, dat in dezelfde stijl als het vorige de ecologische dimensie van dat project onder de loep legt. En nu is er Cuba, met syndicale groeten, dat op zijn beurt minder gekende aspecten van het Cubaanse leven wil belichten, en in het bijzonder dan de rol van de vakbond en de solidariteit van Belgische vakbonden met het rebelse eiland.

De Cubaanse vakbond – de CTC, Central de Trabajadores de Cuba, de Cubaanse Arbeiderscentrale - telt bijna 3,5 miljoen leden en organiseert de meerderheid van de beroepsbevolking. Net als de Belgische vakbonden waakt hij over de correcte toepassing van het arbeidsrecht, goede arbeidsomstandigheden, een waardig loon, een goede sociale zekerheid, veiligheid en gezondheid op het werk, enz. Maar tegelijk werpt hij zich op als de verdediger van een sociaal, economisch en politiek systeem dat het resultaat is van de revolutie die onder leiding van Fidel Castro, Che Guevara en vele anderen in 1959 de Cubaanse maatschappij ingrijpend heeft veranderd.

Het boekje start met de geschiedenis van de CTC , belicht de politieke context waarin de vakbond functioneert en verduidelijkt hoe hij werkt. Vervolgens komen de actuele uitdagingen aan bod. Kort na het aantreden van Raúl Castro als de nieuwe president (2008) besloot Cuba immers zijn economisch model te “actualiseren” met een forse uitbouw van de zelfstandige beroepen, wat gepaard gaat met een verschuiving van de werkgelegenheid in overheidsdienst naar de privésector. Dat is een hele opgave en de vakbond speelt hierin een cruciale rol. Een volgend hoofdstuk onderzoekt de betrekkingen tussen de Cubaanse vakbond en de internationale vakbondsbeweging. Daarna volgen interviews met Cubaanse vakbondsmilitanten, en met Belgische vakbondsmensen. Het boekje sluit af met een pleidooi voor (syndicale) solidariteit met Cuba.

Cuba, met syndicale groeten is wellicht het eerste Nederlandstalige werkje over de Cubaanse vakbond en de Belgische solidariteit in dat verband. Het is de weerslag van een grondige raadpleging van Cubaanse en andere bronnen en interviews in Cuba en België.

Bij de opmaak van dit werkje kozen we er bewust voor om ons op de vakbond te concentreren en het aantal bladzijden te beperken. Heel wat historische, politieke en economische aspecten komen dus niet of maar zeer beknopt aan bod. Verwacht ook geen bladzijden vol voetnoten. Sommige termen zijn met een asterisk gemerkt en worden achteraan toegelicht. Voor aanvullende analyses en follow-up van de Cubaanse (syndicale) actualiteit kun je terecht op de ICS-website www.cubanismo.net. Je vindt er o.a. een eerste bespreking van de hervorming van het Cubaanse arbeidsrecht.

Het boekje kon op de medewerking rekenen van verschillende Cubaanse en Belgische vakbondsleden en –secretarissen, uit zowel ABVV als ACV.

De auteur Erwin Carpentier is vertaler, vakbondsmilitant van de ACOD (AMiO) en bestuurslid van ICS, waar hij verantwoordelijk is voor de relaties met de vakbonden. Hij bezocht Cuba verscheidene keren. Hij was de eerste buitenlander die René Gonzalez, één van de Cuban Five, kon interviewen toen bekend raakte dat laatstgenoemde in Cuba mocht blijven. Hij volgt de Cubaanse media op de voet en publiceert regelmatig op de ICS-website. 

Toon Danhieux werkt in de bijzondere jeugdzorg, is militant van de LBC en de ICS-webmaster.  Marc Vandepitte is leraar, hoofdafgevaardigde van de COC, en auteur van diverse boeken en artikels over Cuba. Zij leverden een bijdrage met eerdere gepubliceerde en bijgewerkte teksten en stellen zich ook ter beschikking voor conferenties en workshops over het thema.

Het boekje is opgedragen aan de Cuban Five, de vijf Cubanen die wegens hun strijd tegen anti-Cuba terreurorganisaties in de VS na een oneerlijk proces tot zeer zware gevangenisstraffen werden veroordeeld en voor wie een wereldwijde campagne loopt om hun vrijlating te eisen.
Cuba, met syndicale groeten kost 5 euro en is te koop bij ICS en bij vakbondsmilitanten. Het telt 160 bladzijden, kleurendruk, en is geïllustreerd met mooie en originele foto’s.

 

                          mail: kasper@cubanismo.be